История на актуализациите на GRegistrator

Всички предходни актуализации се съдържат в последната

Дата Час Описание на ъпдейта Изтегли
2018-02-27 16:52:05 - Добавено автоматично въвеждане на номер на касов бон и фискална памет
- Направени подобрения и отстранени проблеми други проблеми
gregistrator/updates/Registratura.27.2.2018 г.-165202.exe
2018-01-04 10:33:06 Оправени проблеми gregistrator/updates/Registratura.4.1.2018 г.-103233.exe
2017-07-17 10:23:45 Отстранени проблеми gregistrator/updates/Registratura.17.07.2017-102318.exe
2017-04-24 10:07:56 Отстранени проблеми gregistrator/updates/Registratura.24.04.2017-100754.exe
2016-12-08 11:52:35 - Персонално право на всеки регистратор за достъп до отметка "Обслужван от нас" GP

- Работа на следните справки по часове: Подробна обобщена 1 и 2, Обобщена спр. неотл.,Справка GP
gregistrator/updates/Registratura.8.12.2016 г.-115206.exe
2016-03-21 12:00:51 Поправка на Обобщена справка 2; Справката "Касов отчет за лекари" е по часове. gregistrator/updates/Registratura.21.3.2016 г.-120041.exe
2014-01-24 15:51:38 Цени по НРД 2015 за обобщена справка; Корекция дължина на месторабота на пациент gregistrator/updates/Registratura.24.01.2014-155136.exe
2013-10-10 16:01:12 Проблем с разпъване на прозореца Нов час;
Добавени колони в обобщена справка "Общо без НЗОК".
gregistrator/updates/Registratura.10.10.2013-160108.exe
2013-04-22 11:34:01 Коригиран е проблем с печат на грешна парола за резултати от прозореца нов час/плащане.
gregistrator/updates/Registratura.22.04.2013-113359.exe
2013-03-14 14:50:25 При изпращане за преглед на бременни неосигурени жени се слага отметка "бременна неосиг." gregistrator/updates/Registratura.14.03.2013-145023.exe
2012-10-30 10:11:44 Коригирани проблеми:
- при неработеща проверка на здравен статус към НАП, имената на пациента остават непопълнени;
- при проверка на здравен статус към НАП, се появява съобщение за проблем при създаване на локална папка за файловете от проверката;
- при прехвърляне на имена на пациент в разписание на Глобъл Медикс;
- при записване на МДД, за липсващи тестове в артикул.
-----------------------------------------------------
Поправки във фунция изпращане към ФСМ;
Поправки на бутони за печат на баркод и епруветка етикет;
gregistrator/updates/Registratura.30.10.2012 -101106.exe
2012-10-16 12:06:14 Поправки във фунция изпращане към ФСМ;
Поправки на бутони за печат на баркод и епруветка етикет;
gregistrator/updates/Registratura.16.10.2012 -120536.exe
2012-08-03 08:40:53 gregistrator/updates/Registratura.03.08.2012 -084015.exe
2012-07-24 10:48:44 gregistrator/updates/Registratura.24.07.2012 -104815.exe
2012-02-22 13:07:02 Коригирана е проверката за всд, назначавано от ОПЛ съгласно указание 3/2012 на НЗОК и БЛС /проверката за ВСД с кодове 04.80 и 99.25 става след като в името на артикула най-отпред се добави кода на ВСД, например - "99.25 - Парентерална инфузия ....."/; gregistrator/updates/Registratura.22.02.2012-130626.exe
2012-01-26 10:07:40 Новите цени по НРД 2012. gregistrator/updates/Registratura.26.01.2012-100705.exe
2011-08-01 09:40:39 gregistrator/updates/Registratura.01.08.2011-094004.exe
2011-07-21 17:19:15 Добавено е прикачване на файлове от колона ЕГН на двата грида -за прегледи и изследвания (при кликване в ЕГН, в дясно на клетката излиза бутон, от който се извиква прозорец за прикачване на пациентски файлове; трябва да е настроен глобален път за запазване на файловете в служебна информация); gregistrator/updates/Registratura.21.07.2011-171840.exe
2011-06-30 13:42:42 gregistrator/updates/Registratura.30.06.2011-134148.exe
2011-06-24 11:13:15 Касова бележка с нула се печати като нефискален бон.
Справка обща по паценти и лекари с цена струва.
gregistrator/updates/Registratura.24.06.2011-111241.exe
2011-06-22 09:33:31 Касова бележка с нула се печати като нефискален бон.
Справка обща по паценти и лекари с цена струва.
gregistrator/updates/Registratura.22.06.2011-093258.exe
2011-06-09 09:51:12 Касова бележка с нула се печати като нефискален бон.
Справка обща по паценти и лекари с цена струва.
gregistrator/updates/Registratura.09.06.2011-095040.exe
2011-05-02 09:49:00 Промени в проверката за осигурителен статус - от НАП !
Чрез отметка в Обща информация на Медикс се определя дали да печати нулева касова бележка;
gregistrator/updates/Registratura.02.05.2011-094827.exe
2011-03-19 12:35:29 Оправена справка по изпълнители в ексел. gregistrator/updates/Registratura.19.03.2011-123458.exe
2011-01-25 13:51:15 Промени по НРД 2011; gregistrator/updates/Registratura.25.01.2011-135043.exe
2010-11-29 15:21:56 Баркод gregistrator/updates/Registratura.29.11.2010-152121.exe
2010-11-29 13:30:55 Корекжии по баркода gregistrator/updates/Registratura.29.11.2010-133017.exe
2010-10-28 12:23:59 gregistrator/updates/Registratura.28.10.2010-122315.exe
2010-10-26 09:30:26 Добавяне и Редакция на артикули - само от администратор;
Бутон за таблица артикули - в Ексел.
gregistrator/updates/Registratura.26.10.2010-092947.exe
2010-10-05 17:01:00 gregistrator/updates/Registratura.05.10.2010-170029.exe
2010-09-29 15:20:11 Справка "оборот касиери" /достъпна през бутон Каса от основният прозорец/. gregistrator/updates/Registratura.29.09.2010-151934.exe
2010-07-26 10:16:18 gregistrator/updates/Registratura.26.07.2010-101535.exe
2010-06-21 17:03:18 gregistrator/updates/Registratura.21.06.2010-170243.exe
2010-06-01 12:35:49 gregistrator/updates/Registratura.01.06.2010-123445.exe
2010-05-28 12:32:12 gregistrator/updates/Registratura.28.05.2010-123111.exe
2010-04-19 12:30:28 Справки НАП, с възможност файловете да се запазват на сървъра, след настройка на пътя в служебна информация на ГМедикс; gregistrator/updates/Registratura.19.04.2010-122945.exe
2010-04-12 16:49:03 gregistrator/updates/Registratura.12.04.2010-164805.exe
2010-03-22 14:08:03

Задължително преди да изтеглите новото EXE на модул Регистратура , трябва да направите ъпдейт на GMedics .
gregistrator/updates/Registratura.22.03.2010-140705.exe
2010-02-10 13:05:05 Корекции по проверката в НАП при поставена отметка: автоматична проверка на регистратура gregistrator/updates/Registratura.10.02.2010-130426.exe
2010-02-02 16:39:53 Не може да трие продажби, освен администратора. gregistrator/updates/Registratura.02.02.2010-163909.exe
2010-02-01 16:19:31 Не може да трие продажби, освен администратора. gregistrator/updates/Registratura.01.02.2010-161847.exe
2010-01-29 18:33:44 Здравно осиг. статус в НАП gregistrator/updates/Registratura.29.01.2010-183311.exe
2009-11-13 13:03:29 Добавено е търсене за чужденци от ЕС (ИД No). gregistrator/updates/Registratura.13.11.2009-130244.exe
2009-11-05 10:47:17 Важен ъпдейт за всички ДКЦ-та, които регистратурата им пуска заявки към лабораторията!!! gregistrator/updates/Registratura.05.11.2009-104641.exe
2009-10-22 09:24:55 В обобщена справка процента за болнична помощ е променен на твърда сума; gregistrator/updates/Registratura.22.10.2009-092410.exe
2009-10-14 17:37:57 В обобщена справка е добавена болнична помощ, процента се задава в Медикс (редакция на персонал) , след като бъде направен ъпдейт на същия и локално (на всяка работна станция) се копира от сървъра папка 2006; gregistrator/updates/Registratura.14.10.2009-173721.exe
2009-10-14 16:58:39 sdd gregistrator/updates/Registratura.14.10.2009-165757.exe
2009-10-07 09:59:18 Добавена е възможност за въвеждане на пакети и артикули към нов тип цена - болнична помощ. gregistrator/updates/Registratura.07.10.2009-095837.exe
2009-09-15 16:35:52 Оправен проблем - не пускаше касова бележка за CaSyst gregistrator/updates/Registratura.15.09.2009-163506.exe
2009-09-15 15:12:01 Оправен проблем - не пускаше касова бележка за CaSyst gregistrator/updates/Registratura.15.09.2009-151116.exe
2009-05-25 17:51:26 Баркода е вече не ID-то, а ЕГН-то на пациента gregistrator/updates/Registratura.25.05.2009-175114.exe
2009-05-18 12:23:14 Възможност за търсене на пациент по ID и принтиране на баркод с ID-то. gregistrator/updates/Registratura.18.05.2009-122247.exe
2009-05-15 17:17:06 Добавена е отметка дали да пуска касова бележка. Намира се в каса->настройки. Ako e otmetnata, pita дали да пуска бележка.
Справката Касов отчет по лекари може да показва отделно пуснатите бележки.
gregistrator/updates/Registratura.15.05.2009-171648.exe
2009-05-15 17:08:04 Добавена е отметка дали да пуска касова бележка. Намира се в каса->настройки. gregistrator/updates/Registratura.15.05.2009-170746.exe
2009-01-28 12:48:04 Оправен проблем с бавене при търсене в основния прозорец gregistrator/updates/Registratura.28.01.2009-124746.exe
2009-01-23 17:02:44 Оправен проблем с прехвърляне към лаборатория с дата различна от сегашната не даваше еднакво ид при две напр за деня
Добавен бутон "виж пл." при който се виждат плащанията за прехвърлянето.
Добавена информация за касиер въвел плащането в главния прозорец.
gregistrator/updates/Registratura.23.01.2009-170233.exe
2008-12-20 16:11:53 1. Добавено към проверката за осиг. статус на бутон Плащане проверка за интернет ; gregistrator/updates/Registratura.20.12.2008-161141.exe
2008-12-18 14:46:24 1. при запис на час да не излиза съобщение, ако е на 30 ден от издаване на направлението gregistrator/updates/Registratura.18.12.2008-144613.exe
2008-12-02 15:04:23 Справка "по фонд2" не работеше под Firebird 2.0 - проблема е коригиран gregistrator/updates/Registratura.02.12.2008 г.-150404.exe
2008-11-26 13:56:34 за Полимед gregistrator/updates/Registratura.26.11.2008-135607.exe
2008-11-20 16:01:05 1. В регистратура.екзе - да има забрана да се записва час със отметка служебен лекар ако е по НЗОК(освен за вторичните прегледи)
2. В регистратура.екзе ако има проверка в НОИ и статуса е неосигурен и е по НЗОК, при запис да има съобщение(но не забрана) че е неосигурен.
gregistrator/updates/Registratura.20.11.2008-160038.exe
2008-11-19 15:28:28 Качена е подробна справка по фонд - 2. За да работи трябва да се направи ъпдейт и на медикса и на компютъра на който се прави трябва да има файл C:\GMedics\2006\poFondove2.xls gregistrator/updates/Registratura.19.11.2008-152755.exe
2008-11-17 17:12:11 Полето код(на артикула) за СИМП вече е стринг, а подредбата ще бъде по полето "Сорт", което е число. gregistrator/updates/Registratura.17.11.2008-171145.exe
2008-10-23 16:27:48 Обобщената справка(справката на живота) вече е по новите цени. gregistrator/updates/Registratura.23.10.2008-162715.exe
2008-10-20 16:34:51 оправен проблем с "дата на направлението по-голяма от дата на прегледа" gregistrator/updates/Registratura.20.10.2008-163429.exe
2008-10-10 10:30:44 Проверка дата на направлението да не е по-голяма от датата на прегледа.
Ако са попълнени артикули и не е даден запис("Плащане") програмата не позволява да се натисне нов или изход.
gregistrator/updates/Registratura.10.10.2008-103014.exe
2008-06-27 16:36:18 оправен бъг IBQgrafik 'ID" gregistrator/updates/Registratura.27.06.2008-163559.exe
2008-06-24 16:28:48 Във връзка с въвеждането на нова такса от 1 лев за пациентите над 60/63 г. в прозореца "Ново плащане" са добавени полета които визуализират датата на раждане и възрастта на пациента - регистратора преценява каква такса да му пусне.
В служебна информация на Медикса е добавена отметка "Да има проверка на регистратура", която определя дали при запис на плащане да прави проверки или не(Медива).
Този ъпдейт се прави заедно с ъпдейта на Медикса.
gregistrator/updates/Registratura.24.06.2008-162807.exe
2008-06-18 11:33:00 123 gregistrator/updates/Registratura.18.06.2008-113228.exe
2008-06-17 13:45:56 за Полимед - няма да иска въвеждане на фирми при регистрация на пациент по трудова медицина gregistrator/updates/Registratura.17.06.2008-134518.exe
2008-06-13 16:53:07 С този ъпдейт артикулите за СИМП вече се сортират по код.
също е забранено отметката "Ражд" да се използва за артикули по НЗОК.
gregistrator/updates/Registratura.13.06.2008-165237.exe
2008-04-23 09:07:59 Може да записва пациент с ЕГН дата на раждане
Оправен проблем прехвърляне на МДД с еднакъв id за един пациент
gregistrator/updates/Registratura.23.04.2008-090730.exe
2008-03-04 11:24:08 Този ъпдейта е качен поради тестване на сайта. В него няма нищо ново и не е задължителен. gregistrator/updates/Registratura.04.03.2008-112340.exe