История на актуализациите на GMedicsSIMP

Всички предходни актуализации се съдържат в последната

Дата Час Описание на ъпдейта Изтегли
2019-08-05 10:19:43 - НОВ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК В СИЛА ОТ 16.08.2019г

-ВАЖНО!!! Добавен пълен адрес на пациента при създаване на XML за болнични;
- Оправени други проблеми;
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.05.08.2019-101931.exe
2019-07-04 16:59:11 - НОВ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК В СИЛА ОТ 01.08.2019г

- Нова номенклатура за клинични пътеки;
- Оправени други проблеми;
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.04.07.2019-165908.exe
2019-02-14 16:07:58 - НОВ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК В СИЛА ОТ 01.07.2019г.

- Премахнати разплащанията през програмата!
- Фактура в ПДФ не може да се изпраща към ПИС!
- Модул фактури записва и работи само с фактури по банка!
- Оправени други проблеми
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.14.02.2019-160754.exe
2019-02-04 11:17:31 Оправен проблем с отчитане на ЛКК, по новите контроли на НЗОК gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.04.02.2019-111728.exe
2019-01-31 13:20:40 - НОВ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК В СИЛА ОТ 01.02.2019г.

ВАЖНО!!!
- Промени в номерацията на бланка 3А.

- Оправени други проблеми
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.31.01.2019-132037.exe
2019-01-23 15:15:30 - НОВ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК В СИЛА ОТ 16.01.2019г.

- Промрени по РЗИ справни
- Промени по НРД
- Оправени други проблеми
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.23.01.2019-151524.exe
2019-01-14 09:04:42 - НОВ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК В СИЛА ОТ 16.01.2019г.

- Направени промени по НРД!
- Оправени други проблеми
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.14.01.2019-090439.exe
2018-11-29 16:15:45 НОВ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК ОТ 01.01.2019г.

- Направени промени по създаване на електронни фактури
- Оправени други проблеми

ВАЖНО!!!
Подробности за работата с новите промени на бутона "Помощ РЗОК" и
двата нови бутона с видео клипчета!
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.29.11.2018-161542.exe
2018-11-23 09:40:12 НОВ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК ОТ 16.12.2018г.

- Добавен нов бутон за проверка за налични месечни известия
- Оправени други проблеми

ВАЖНО!!!
Подробности за работата с новите промени на бутона "Помощ РЗОК" и
двата нови бутона с видео клипчета!
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.23.11.2018-094009.exe
2018-11-09 14:22:05 НОВ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК ОТ 16.12.2018г.

- Оправени проблеми и напшравени подобрения по електронни фактури
- Оправени други проблеми

ВАЖНО!!!
Подробности за работата с новите промени на бутона "Помощ РЗОК"!
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.09.11.2018-142200.exe
2018-10-24 16:57:10 НОВ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК В СИЛА ОТ 01.11.2018г.

- Оправени проблеми по електронни фактури
- Оправени други проблеми

ВАЖНО!!!
Подробности за работата с новите промени на бутона "Помощ РЗОК"!
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.24.10.2018-165703.exe
2018-10-15 17:52:20 НОВ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК В СИЛА ОТ 01.11.2018г.

- Оправени други проблеми

--- НОВ ----
- Автоматично сваляне на месечно известие и генериране на финансов отчет
- Отчитане в ПИС на финансов отчет

ВАЖНО!!!
Подробности за работата с новите промени на бутона "Помощ РЗОК"!
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.15.10.2018-175137.exe
2018-09-28 12:17:55 НОВ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК 01.10.2018Г.

- Промени в XML за отчитане на амбулаторните листа
- Оправени други проблеми
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.28.09.2018-121752.exe
2018-06-26 14:48:23 НОВ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК ОТ 16.09.2018г.

Промени в проверка "ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН СТАТУС".
От 25.06.2018 НАП не изпраща в отговора си за здравноосигурителен
статус имената и ЕГН-то на пациента. Във връзка с тази промяна
при проверка вече няма да излизат имeна на пациента а ЕГН ще излиза с маскирани последни 2 цифри със символ "*".
Функционалността за автоматично попълване на имената при
проверка на здравноосиг. статус няма да работи!
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.26.06.2018-144816.exe
2018-05-29 09:36:47 НОВ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК 16.06.2018Г.

- Декларация GDPR:
- Нов бутон в амбулаторен лист
- Нов бутон в редакция на данните на пациента
-Оправени други проблеми
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.29.5.2018 г.-93644.exe
2018-04-30 16:50:18 Промени по първични документи по НРД 2018
- Промени по спецификацията
- Промени по XML-a при отчитане на неосигурени бременни
- Нови цени
- Нов лекарствен списък от 16.05.2018
- Отстранени други проблеми
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.30.4.2018 г.-165012.exe
2018-04-27 11:25:38 - Промени по първични документи по НРД 2018
- Промени по спецификацията
- Промени по XML-a при отчитане на неосигурени бременни
- Нови цени
- Нов лекарствен списък от 16.05.2018
- Отстранени други проблеми
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.27.4.2018 г.-112533.exe
2018-04-02 10:50:18 - Нови първични документи по НРД 2018
- Нов лекарствен списък от 16.05.2018
- Отстранени други проблеми
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.02.04.2018-105016.exe
2018-03-02 09:38:15 Нов лекарствен списък от 16.03.2018
- Автоматично изпращане към ПИС на отчет касови бележки
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.2.3.2018 г.-93813.exe
2018-02-27 11:57:27 НОВ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК ОТ 15.02.2018

- Добавено отчитане на касови бележки в ПИС
- Направени подобрения и отстранени проблеми за попълване на касов бон
- Оправени други проблеми
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.27.2.2018 г.-115725.exe
2018-02-27 11:49:06 НОВ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК ОТ 15.02.2018

- Добавено отчитане на касови бележки в ПИС
- Оправени бъгове за попълване на касов бон
- Оправени други бугове
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.27.2.2018 г.-114904.exe
2018-01-29 09:37:36 НОВ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК ОТ 15.02.2018

* Нова фунционалност за въвеждане и отчитане на касови бележки
Инструкции:
- В главния прозорец се избира бутона Служебна-> Допълнителна информация-> таба Общи и там в полето "Номер на фискална памет" се въвежда номера на фискалната памет на касовия апарат(може да се види от касова бележка);
- При създаване на нов амбулатовен лист на пациент, след като сте издали касова бележка, въвеждате номера и под полето за потребителста такса ;
- Отчитането на касовите бележки е през главното меню горе от падащото меню избирате Справки-> Други справки и ще видите бутон с червен надпис "Справка касови бележки". Във справката също може да въвеждате или поправяте поредните номера на касовите бележки в случай, че сте пропуснали да въведете. Номерата на фискалната памет могат също да се въвеждат автоматично от бутон "Фиск.памет № от базата";
- От бутона "Създай" се създава файла, който се отчита към НЗОК.
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.29.1.2018 г.-93733.exe
2018-01-12 11:39:41 НОВ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК ОТ 15.02.2018

- Оправени РЦЗ справки;
- Оправени други проблеми;
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.12.1.2018 г.-113936.exe
2017-11-27 11:39:25 НОВ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК ОТ 01.01.2018

- Рецепти, коригирани проблеми за инсулини и инжекции
- Оправени проблеми в Документи и Телк в амбулаторен лист
- Оправени други проблеми
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.27.11.2017 г.-113914.exe
2017-11-24 11:50:32 НОВ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК ОТ 01.01.2018

- Рецепти, коригирани проблеми за инсулини и инжекции
- Оправени проблеми в Документи и Телк в амбулаторен лист
- Оправени други проблеми
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.24.11.2017 г.-115030.exe
2017-09-19 16:51:19 -НОВ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК 16.11.2017

- Отстранен проблем при изписване на лекарства в рецепта.
- Медицинска бележка - добавено поле УИН на лекаря в печата по ново изискване на НЗОК
- Отстранение други проблеми
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.19.09.2017-165117.exe
2017-07-17 10:13:09 -НОВ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК 16.09.2017

-Нови проверки за болнични листове по чл.167
-Оправени други проблеми
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.17.07.2017-101302.exe
2017-06-19 09:41:05 Нов лекарствен списък 01.08.2017

Маркиране на изпратените болнични в отчетите в зелено.
Възможност за въвеждане в МКБ полета, без превключване на клавиатурата на латиница.
Отстранени други проблеми.
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.19.06.2017-094103.exe
2017-05-18 16:11:52 Промените:
Нов лекарствен списък
Нова номенклатура имунизации
Нова по точна проверка без КЕП за болнични листа
Оправени други проблеми
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.18.05.2017-161149.exe
2017-05-03 16:53:59 === 04.05.2017 ===
Лекарствен списък 16.06.2017

1. Реализирани последните промени от НОИ по изпращането на болничните.
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.03.05.2017-165357.exe
2017-04-26 10:19:26 === 26.04.2017 ===
Лекарствен списък 16.05.2017

Задължителен ъпдейт!
1. Нови финансови документи(спецификации и отчети) и цени по НРД 2017
2. Възможност за проверка и предаване на болнични листове с ел.подпис(КЕП) по новите изисквания на НОИ
3. Промени в номенклатури
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.26.04.2017-101924.exe
2017-04-05 15:15:25 Лекарствен списък 16.05.2017

1. Нови първични документи по НРД 2017
2. Нови кодове на КП,АПр,КПр по НРД 2017
3. Отстранени грешки
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.05.04.2017-151515.exe
2017-03-15 09:59:47 Нов лекарствен списък 16.04.2017
Нова функционалност - Рецепта за очила
Отстранен проблем при запис на Направление на бременна до родилно
Отстранен проблем при издаване на болничен за повече от 30 дни
Актуализирани шаблони на справки РЗИ
Оптимизация на бързодействието на програмата
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.15.03.2017-095942.exe
2016-12-09 09:55:40 Лекарствен списък от 01.03.2017 г. чрез бутона "Лекарства".

- Възможност за показване на номер по ДДС в Спецификация към НЗОК
- Възможност за ръчно въвеждане на Брой отчети в Спецификация за бременни неосигурени
- Автоматично попълване на № и дата на АЛ и МКБ в "Медицинска бележка"
- НОВО - Декларация за самоосигуряващи се лица по чл.43
- НОВО - Ендоскопски протокол в Допълнителни документи към АЛ
- Корекция на колона период в справка "Изпращащи лекари 2"
- Корекция на изчисляването на регулативен стандарт за Бл.4 /МДД/ с/без ЯМР
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.9.12.2016 г.-95527.exe
2016-12-08 11:03:49 Лекарствен списък от 01.12.2016 г.

- Възможност за показване на номер по ДДС в Спецификация към НЗОК
- Възможност за ръчно въвеждане на Брой отчети в Спецификация за бременни неосигурени
- Автоматично попълване на № и дата на АЛ и МКБ в "Медицинска бележка"
- НОВО - Декларация за самоосигуряващи се лица по чл.43
- НОВО - Ендоскопски протокол в Допълнителни документи към АЛ
- Корекция на колона период в справка "Изпращащи лекари 2"
- Корекция на изчисляването на регулативен стандарт за Бл.4 /МДД/ с/без ЯМР
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.8.12.2016 г.-110319.exe
2016-11-21 08:40:46 Лекарствен списък от 1.12.2016 г. чрез бутона "Лекарства".

- Обновена ръчна Спецификация
- Добавени брой отчети за Спецификация

- Изпращане на Приложение ЕС към ПИС
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.21.11.2016 г.-84030.exe
2016-11-09 11:12:01 Лекарствен списък от 01.11.2016 г.

- Обновена ръчна Спецификация
- Добавени брой отчети за Спецификация
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.9.11.2016 г.-111131.exe
2016-11-08 15:21:16 Лекарствен списък от 01.11.2016 г.

- Обновена ръчна Спецификация
- Добавени брой отчети за Спецификация
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.8.11.2016 г.-152055.exe
2016-10-19 11:44:38 Лекарствен списък от 16.10.2016

- НОВО! Добавен модул за изпращане на отчети към ПИС.
*Изискване за версия на Windows 7, 8, 10
*Необходимо е да има инсталиран и работещ електронен подпис и валиден сертификат.
Моля, прочетете инструкциите в "СИМП -> ПИС -> Помощ".

- Нанасяне на резултат от Ехографии в Амбулаторен лист.
- Добавен ИН номер по ДДС към стандартна бланка за фактура.
- Възможност за въвеждане на Брой отчети в Спецификация.
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.19.10.2016 г.-114316.exe
2016-10-17 13:32:07 Лекарствен списък от 16.10.2016

- НОВО! Добавен модул за изпращане на отчети към ПИС.
*Изискване за версия на Windows 7, 8, 10
*Необходимо е да има инсталиран и работещ електронен подпис и валиден сертификат.
Моля, прочетете инструкциите в "СИМП -> ПИС -> Помощ".

- Нанасяне на резултат от Ехографии в Амбулаторен лист.
- Добавен ИН номер по ДДС към стандартна бланка за фактура.
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.17.10.2016 г.-133026.exe
2016-10-12 12:48:01 Лекарствен списък от 01.10.2016

- НОВО! Добавен модул за изпращане на отчети към ПИС.
*Изискване за версия на Windows 7, 8, 10
*Необходимо е да има инсталиран и работещ електронен подпис и валиден сертификат.
Моля, прочетете инструкциите в "СИМП -> ПИС -> Помощ".

- Нанасяне на резултат от Ехографии в Амбулаторен лист.
- Добавен ИН номер по ДДС към стандартна бланка за фактура.
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.12.10.2016 г.-124504.exe
2016-10-11 11:04:34 Лекарствен списък от 01.10.2016

- НОВО! Добавен модул за изпращане на отчети към ПИС.
*Изискване за версия на Windows 7, 8, 10
*Необходимо е да има инсталиран и работещ електронен подпис и валиден сертификат.
Моля, прочетете инструкциите в "СИМП -> ПИС -> Помощ".

- Нанасяне на резултат от Ехографии в Амбулаторен лист.
- Добавен ИН номер по ДДС към стандартна бланка за фактура.
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.11.10.2016 г.-110233.exe
2016-10-10 16:53:00 Лекарствен списък от 01.10.2016

- НОВО! Добавен модул за изпращане на отчети към ПИС.
*Изискване за версия на Windows 7, 8, 10
*Необходимо е да има инсталиран и работещ електронен подпис и валиден сертификат.
Моля, прочетете инструкциите в "СИМП -> ПИС -> Помощ".

- Нанасяне на резултат от Ехографии в Амбулаторен лист.
- Добавен ИН номер по ДДС към стандартна бланка за фактура.
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.10.10.2016 г.-164435.exe
2016-07-22 09:24:47 Лекарствен списък от 01,10,2016
=== 22.07.2016 ====
Промени по финансови документи.
Промени по регулативни стандарти.
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.22.07.2016-92430.exe
2016-07-01 12:41:16 Промени в спецификация/ отчет при попълване на реквизитите за фактура No, дата фактура. Писмо от НЗОК 20-00-199/ 21.06.2016 г. за попълване на фин. документи по Приложение 2.
Промяна в заглавен ред на XML за проф. карти!
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.01.07.2016-124059.exe
2016-04-26 16:46:02 === 25.04.2016 ===
Нов лекарствен списък 01.06.2016.
Нови спецификации по Решение НЗОК.
(ъпдейтвайте само ако сте приключили с отчети за месец март).

=== 11.04.2016 ===
Нови кл. пътеки и процедури по решение НЗОК.
Ново изследване 01.39 LDL- холестерол в пакет 01 кл. лаборатория.
Промени по Бл. 7, Бл. 8/8А.
Отразени промени по диспансеризация на пациенти.
Нови бланки за фин. отчет и декл. чужденец.
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.26.04.2016-164545.exe
2016-04-11 09:48:01 === 11.04.2016 ===
Нови кл. пътеки и процедури по решение НЗОК.
Ново изследване 01.39 LDL- холестерол в пакет 01 кл. лаборатория.
Промени по Бл. 7, Бл. 8/8А.
Нов лекарствен списък 16.04.2016.
Отразени промени по диспансеризация на пациенти.
Нови бланки за фин. отчет и декл. чужденец.
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.11.04.2016-94743.exe
2016-03-21 11:52:49 - Проверка по регулативен стандарт
- Работа на справки Справка за ЛКК, ЛКК комисии по лекар, Справка 3/3А, Персонал с OpenOffice.
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.21.3.2016 г.-115032.exe
2015-08-26 10:06:18 Лекарствен списък от 16.03.2016!
Корекция по записване на преглед, надвишаващ наредба 39
Корекции по писане на дебитно известие
Корикция по ръчна спецификация
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.26.08.2015-100601.exe
2015-07-22 10:52:35 Лекарствен списък от 15.08.2015! gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.22.07.2015-105136.exe
2015-04-20 15:43:48 Лекарствен списък от 16.06.2015
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.20.04.2015-154330.exe
2015-04-07 16:07:59 корекция в XML и нов лекарствен списък в сила от 01.04.2015г gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.07.04.2015-160742.exe
2015-03-26 14:40:41 ВАЖНО!
Промени в кодове за имунизации и отчитане на някои от тях.
Буквено цифровите кодове не се отчитат по НЗОК.
Могат да бъдат описвани само в поле терапия.

Лекарствен списък в сила от 16.03.2015 г.
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.26.03.2015-144023.exe
2015-02-17 16:02:31 Важно!!!
Корекции при въвеждане, печат на болничен и XML файл за НОИ;
Нов лекарствен списък на НЗОК ( в сила от 16.02.2015 г. );
Промени по дейности по Наредба 39 ( съгласно приложения на НЗОК );
Корекции в Решение по обжалване на болнични листа;
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.17.02.2015-160211.exe
2015-02-06 18:26:17 === 06.02.2015 ===

Годишни МЕДИКО-СТАТИСТИЧЕСКИ ОТЧЕТИ към РЗИ.
Лекарствен списък НЗОК, в сила от 01.02.2015г.

=== 27.01.2015 ===
Промени във връзка с НРД 2015.
Промяна в XML файл за отчитане към НЗОК на СИМП.
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.06.02.2015-182600.exe
2015-01-27 13:02:35 === 27.01.2015 ===
Промени във връзка с НРД 2015.
Промяна в XML файл за отчитане на ПИМП и СИМП.

==============
Корекции в работата на болничният лист и проверката му в НОИ;
В отчети е добавено маркиране в червено на болнични листи, при които има забележки или грешки от НОИ;
Добавен е бутон за маркиране на отчета като изпратен;
Добавена е справка за болнични листа, които не са включени към отчети;
Премахнато е генерирането на отчети по дата, за да се гарантира влизането на всички болнични към новосъздаден отчет. Неизпратените болнични ще се включват в отчета по лекар или за всички лекари заедно.


=== 13.01.2015 ===
Коригирани грешки при:
- отваряне на болничен лист за редакция;
- генериране на XML файл за ЛКК прегледи.

=== 12.01.2015 ===
За Е-Болничен лист коригирани проблеми при:
- генериране на XML файл;
- попълване на болничен лист;
Добавена онлайн проверки за валидност в "Болничен лист" и "Отчети болнични листа";
Добавено е онлайн изпращане на болничен лист/отчети болнични листа;
Добавена е отметка в Обща информация, позволяваща администартор да редактира заключени болнични листа (Други опции->Медикс->Амб. лист->Болнични).
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.27.01.2015-125920.exe
2015-01-27 12:44:25 Корекции по работата на болничен лист и проверката му в НОИ;
В меню "Отчети" новости по генериране на отчети(отбелязване в червено на болничните листове, в които има грешка или забележка от НОИ).
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.27.01.2015-123953.exe
2015-01-17 17:20:21
=== ВАЖНО!!! ===
ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН начин за работа с е-болничен лист (МОМЕНТНА ПРОВЕРКА И ОТЧИТАНЕ):

След въвеждане и запис на данните в болничният лист, при възможност същите се проверяват чрез сложена отметка на "Проверка в НОИ без/с КЕП" и натискане на бутон "Създай XML отчет". При коректни данни болничният лист се РАЗПЕЧАТВА.
Резултатът от проверката на болничният лист се отваря на екрана и трябва да съдържа ЕГН, номер на болничен лист и текст при коректен болничен лист:
"Не са открити грешки при формалния контрол. Данните могат да бъдат приети."
Възможни некоректни съобщения от НОИ: в болничен за родител - при изчисляване на възрастта на родителя към датата на издаване на болничният лист. В този случай данните могат да бъдат приети от НОИ.

При наличието на инсталиран ел.подпис(същият трябва да е регистриран в НОИ за работа с е-болнични листове) на работният компютър, се пристъпва към отчитане на болничният лист чрез отметка "Запис на листа в НОИ" и натискане на бутон "Създай XML отчет".

В случаите, когато има проблем с интернет връзка, с програмния продукт или сертификат за електронен подпис, но има инсталиран софтуер, лекарите могат да попълнят електронния болничен лист в програмния продукт, да го копират на електронен носител (флаш памет, диск, дискета) и също в 14-дневен срок да го представят в НОИ.

Корекции при въвеждане на болничен лист;
Корекции при генериране на XML файл за болничен;

gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.17.01.2015-171010.exe
2015-01-13 12:40:33 === 13.01.2015 ===
Коригирани грешки при:
- отваряне на болничен лист за редакция;
- генериране на XML файл за ЛКК прегледи.

=== 12.01.2015 ===
За Е-Болничен лист коригирани проблеми при:
- генериране на XML файл;
- попълване на болничен лист;
Добавена онлайн проверки за валидност в "Болничен лист" и "Отчети болнични листа";
Добавено е онлайн изпращане на болничен лист/отчети болнични листа;
Добавена е отметка в Обща информация, позволяваща администартор да редактира заключени болнични листа (Други опции->Медикс->Амб. лист->Болнични).
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.13.01.2015-123921.exe
2015-01-12 20:28:59 === 12.01.2015 ===
За Е-Болничен лист коригирани проблеми при:
- генериране на XML файл;
- попълване на болничен лист;
Добавена онлайн проверки за валидност в "Болничен лист" и "Отчети болнични листа";
Добавено е онлайн изпращане на болничен лист/отчети болнични листа;
Добавена е отметка в Обща информация, позволяваща администартор да редактира заключени болнични листа (Други опции->Медикс->Амб. лист->Болнични).
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.12.01.2015-202753.exe
2015-01-12 15:04:21 === 12.01.2015 ===
За Е-Болничен лист коригирани проблеми при:
- генериране на XML файл;
- попълване на болничен лист;
Добавена онлайн проверки за валидност в "Болничен лист" и "Отчети болнични листа";
Добавено е онлайн изпращане на болничен лист/отчети болнични листа;
Добавена е отметка в Обща информация, позволяваща администартор да редактира заключени болнични листа (Други опции->Медикс->Амб. лист->Болнични).
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.12.01.2015-150303.exe
2015-01-12 10:05:47 === 12.01.2015 ===
За Е-Болничен лист коригирани проблеми при:
- генериране на XML файл;
- попълване на болничен лист;
Добавена онлайн проверки за валидност в "Болничен лист" и "Отчети болнични листа";
Добавено е онлайн изпращане на болничен лист/отчети болнични листа;
Добавена е отметка в Обща информация, позволяваща администартор да редактира заключени болнични листа (Други опции->Медикс->Амб. лист->Болнични).
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.12.01.2015-100417.exe
2015-01-11 19:02:33 === 11.01.2015 ===
За Е-Болничен лист коригирани проблеми при:
- генериране на XML файл;
- попълване на болничен лист;
Добавена онлайн проверки за валидност в "Болничен лист" и "Отчети болнични листа";
Добавено е онлайн изпращане на болничен лист/отчети болнични листа.
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.11.01.2015-190131.exe
2015-01-08 07:01:46 === 08.01.2015 ===
Корекции при въвеждане и печат на болничен лист;
Корекции при генериране на XML файл за болничен;
За всички ЛЗ, които имат генерирани отчети за болнични листове:
- необходимо е да маркират отчета като неизпратен;
- да генерират на ново XML файл за всеки отчет и да го проверят през портала на НОИ, ( https://ebenefits.nssi.bg/ebenefits ) чрез ТЕСТ бутонът, и ако няма грешки, тогава се изпраща чрез бутон Запис;

=== 05.01.2015 ===
Корекции в проверки на болничен лист.

=== 30.12.2014 ===
ПРОМЕНИ ЗА Е-Болничните листове на НОИ, в сила от 01.01.2015 г.
В основният екран на програмата, до бутон изход, може да се разпечати ръководство за работа с промените ("Указание за болнични листове").
Нов лекарствен списък!
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.08.01.2015-070044.exe
2015-01-05 13:28:49 === 05.01.2015 ===
Корекции в проверки на болничен лист.

=== 30.12.2014 ===
ПРОМЕНИ ЗА Е-Болничните листове на НОИ, в сила от 01.01.2015 г.
В основният екран на програмата, до бутон изход, може да се разпечати ръководство за работа с промените ("Указание за болнични листове").
Нов лекарствен списък!
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.05.01.2015-132832.exe
2014-12-30 14:57:29 ВАЖНО!
ПРОМЕНИ ЗА Е-Болничните листове на НОИ, в сила от 01.01.2015 г.
В основният екран на програмата, до бутон изход, може да се разпечати ръководство за работа с промените ("Указание за болнични листове").
Нов лекарствен списък!
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.30.12.2014-145712.exe
2014-12-30 09:31:22 ВАЖНО!
ПРОМЕНИ ЗА Е-Болничните листове на НОИ, в сила от 01.01.2015 г.
В основният екран на програмата, до бутон изход, може да се разпечати ръководство за работа с промените ("Указание за болнични листове").
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.30.12.2014-93105.exe
2014-12-04 12:19:05 Нов лекарствен списък 12.2014 г.! gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.04.12.2014-121847.exe
2014-11-17 12:29:42 Нов лекарствен списък в сила от 16.11.2014;
Корекции по номенклатура на МКБ10; 7. Приложения към изисквания за лечение на : Алцхаймер, Диабет тип 1, Шизофрения и Бронхопулмонална дисплазия;
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.17.11.2014-122926.exe
2014-11-17 12:29:07 Нов лекарствен списък в сила от 16.11.2014;
Корекции по номенклатура на МКБ10; 7. Приложения към изисквания за лечение на : Алцхаймер, Диабет тип 1, Шизофрения и Бронхопулмонална дисплазия;
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.17.11.2014-122848.exe
2014-11-05 15:16:14 нов лекарствен списък в сила от 01.11 gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.05.11.2014-151558.exe
2014-10-28 11:17:55 === 28.10.2014 ===

Задължителен ъпдейт при проблем с проверка на здравноосигурителен статус на пациентите!!!
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.28.10.2014-111740.exe
2014-10-15 13:31:05 Лекарствен списък в сила от 16.10.2014 г.;
Добавена отметка "Показвай име на лекар при подписа, най-отдолу за спец./отчети" в Обща информация (Служебна) -> Допълнителни опции -> Други -> XML и отчет;
Коригиран проблем в рецепта при редакция на първи код на лекарство;
Коригиран проблем на бутон "Печат" в кредитно известие.
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.15.10.2014-133050.exe
2014-09-29 11:07:35 Лекарствен списък в сила от 01.10.2014г.;
Корекции в ХМЛ за тестленти.

gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.29.09.2014-110719.exe
2014-09-18 16:47:31 Лекарствен списък в сила от 16.09.2014 г. За да направите актуализация на лекарствения списък, трябва да влезете в Актуално, след което да натиснете бутон Лекарствен списък.
2014-09-10 15:05:26 Коригиран печат на тройна рецепта - да се вижда най-отдолу уин на фармацевт след печат на лазерен принтер

Коригиран печат на протокол (номер, попълван от НЗОК); Печат на рецепта бл.5А за тест ленти - не се отпечатва служебен код на лекарство.

Важно!!!
В лекарствен списък се добява служебен код WF000, който ще се използва за само за ново диагностицираните ЗОЛ при издаване на рецепта и протокол.
Тест-ленти се изписват на самостоятелна рецепта.
При изписване на рецепта и протокол за ново диагностицирани ЗОЛ,
лекарят ПЪРВО поставя отметка в рецептата/протоколът "Тест ленти при новодиагн. ЗОЛ",
при което програмата автоматично нанася служебният код WF000 и се поставя отметка за генерично заместване.
При печат на рецепта/протокол полето за код остава празно.
Нови бланки рецепти 5,5а и протокол за лекарства.
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.10.09.2014-150510.exe
2014-09-08 16:15:48 Коригиран печат на протокол (номер, попълван от НЗОК); Печат на рецепта бл.5А за тест ленти - не се отпечатва служебен код на лекарство.

Важно!!!
В лекарствен списък се добява служебен код WF000, който ще се използва за само за ново диагностицираните ЗОЛ при издаване на рецепта и протокол.
Тест-ленти се изписват на самостоятелна рецепта.
При изписване на рецепта и протокол за ново диагностицирани ЗОЛ,
лекарят ПЪРВО поставя отметка в рецептата/протоколът "Тест ленти при новодиагн. ЗОЛ",
при което програмата автоматично нанася служебният код WF000 и се поставя отметка за генерично заместване.
При печат на рецепта/протокол полето за код остава празно.
Нови бланки рецепти 5,5а и протокол за лекарства.
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.08.09.2014-161532.exe
2014-09-02 17:38:48 Важно!!!
В лекарствен списък се добява служебен код WF000, който ще се използва за само за ново диагностицираните ЗОЛ при издаване на рецепта и протокол.
Тест-ленти се изписват на самостоятелна рецепта.
При изписване на рецепта и протокол за ново диагностицирани ЗОЛ,
лекарят ПЪРВО поставя отметка в рецептата/протоколът "Тест ленти при новодиагн. ЗОЛ",
при което програмата автоматично нанася служебният код WF000 и се поставя отметка за генерично заместване.
При печат на рецепта/протокол полето за код остава празно.
Нови бланки рецепти 5,5а и протокол за лекарства.
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.02.09.2014-173830.exe
2014-09-02 14:22:12 === 02.09.2014 ===
Промени по бланки.
WF000.
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.02.09.2014-142153.exe
2014-08-26 11:49:00 Лекарствен списък в сила от 16.08.2014г. gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.26.08.2014-114845.exe
2014-08-11 17:07:43 Лекарствен списък в сила от 01.08.2014г. gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.11.08.2014-170726.exe
2014-07-15 11:21:53 Нов лекарствен списък в сила от 01.07.2014 г; Изменения, във връзка с промените по НРД в номенклатури : процедури по НЗОК и диспансеризиране. gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.15.07.2014-111954.exe
2014-07-15 11:17:41 Нов лекарствен списък в сила от 01.07.2014 г; Изменения, във връзка с промените по НРД в номенклатури : процедури по НЗОК и диспансеризиране. gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.15.07.2014-111555.exe
2014-07-08 11:25:45 Нов лекарствен списък в сила от 01.07.2014 г; Изменения, във връзка с промените по НРД в номенклатури : процедури по НЗОК и диспансеризиране. gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.08.07.2014-112456.exe
2014-06-02 13:19:59 Лекарствен списък в сила от 01.06.2014г. /само през бутон "Лекарствен списък", достъпен от бутон "Актуално"/;
Коригиран проблем в проверката за здравен статус към НАП, в прозорец за генериране на ХМЛ файл.
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.02.06.2014-131944.exe
2014-05-20 13:37:31 Лекарствен списък в сила от 01.06.2014г. /само през бутон "Лекарствен списък", достъпен от бутон "Актуално"/

======== ВАЖНО!!! ==========
От 01.06.2014 г. се сменя начинът за достъп до проверката на НАП за здравноосигурителен статус.
За целта е добавено ново поле за парола в Обща(Служебна) информация, допълнителни опции, таб Общи.
Лечебните заведения трябва да въведат получената парола за достъп до услугата на НАП еднократно, след което ще могат да ползват услугата.

Лекарствен списък по НЗОК;
Корекции справка за прегледи на неосигурени бременни;
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.20.05.2014-133714.exe
2014-05-07 15:30:03
=== 07.05.2014 ===

ВАЖНО!
До края на месец май 2014 г., ВСИЧКИ лечебни заведения ползващи ОНЛАЙН услугата на НАП за проверка на здравноосигурителен статус, трябва да подадат заявления в РЗОК, с което ще получат парола за достъп до същата.

============================
Лекарствен списък в сила от 16.04.2014г.;
Коригиран бъг при генериране на XML за акушер-гинеколог;
Финанасов отчет - под бутон за генериране е добавена отметка - опция за подписи на проверяващи в РЗОК.
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.07.05.2014-152951.exe
2014-04-28 10:28:30
=== 07.05.2014 ===

ВАЖНО!
До края на месец май 2014 г., ВСИЧКИ лечебни заведения ползващи ОНЛАЙН услугата на НАП за проверка на здравноосигурителен статус, трябва да подадат заявления в РЗОК, с което ще получат парола за достъп до същата.

============================
Лекарствен списък в сила от 16.04.2014г.;
Коригиран бъг при генериране на XML за акушер-гинеколог;
Финанасов отчет - под бутон за генериране е добавена отметка - опция за подписи на проверяващи в РЗОК.
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.28.04.2014-102817.exe
2014-03-27 12:25:48 Нов лекарствен списък в сила от 16.04.2014 г.(достъпен само през бутон "Актуално" -> "Лекарствен списък");
Нов лекарствен списък в сила от 01.04.2014 г.;
Корекция за грешка при генериране на декларация за диспансерните прегледи;
Добавена отметка за подписи към финансовият отчет.
===============================
Добавена е проверка в НОИ за лица, упражнили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст (достъпна във формите, където има БУТОН НОИ).

Необходимите данни за коректна работа на проверката и въведени в Служебна информация са:

1. Уникален код, въвежда се през допълнителни опции, таб Общи;
2. Булстат;
3. Регистрационен код (РЦЗ код).

Проверката може да се осъществява автоматично след излизане от панелът на пациента в амбулаторният лист, само ако е сложена отметка на "Проверка в НОИ за пенсионер по осиг.стаж и възраст" в Служебна информация, Допълнителни опции, Амбулаторен лист, Други.

При непроверявано до момента лице, при натискане на бутон НОИ,
ако лицето се ползва от правото на пенсия по ОСВ, то в листа се отбелязва потребителска такса от 1,00 лв, освен ако лицето не е отбелязано като "Освободен".

При проверявано лице, след излизане от панелът с данни на пациента,
ако лицето се ползва от правото на пенсия по ОСВ, то в листа се отбелязва потребителска такса от 1,00 лв, освен ако лицето не е отбелязано като "Освободен".
-------------------------------
Корекции в справката за Регулативни стандарти в Справки-> Други справки.
gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.27.03.2014-122540.exe
2014-03-10 10:39:38 TEST SIMP (НЕ Е ЗА ЛЕКАРИ) gmedicssimp/updates/updateGM_SIMP.10.03.2014-103741.exe