История на актуализациите на GMedicsGP

Всички предходни актуализации се съдържат в последната

Дата Час Описание на ъпдейта Изтегли
2020-05-12 11:10:44 Нов лекарствен списък от 01.07.2020г
Промени по Анекс на НРД 2020
Отпадане на код специалност 33
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.12.05.2020-111042 AM.exe
2020-04-16 09:32:06 Промени по Анекс на НРД 2020
Нов лекарствен списък от 01.05.2020г
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.16.04.2020-93205 AM.exe
2020-04-02 14:49:26 - Нова справка имунизации
- Нов лекарствен списък от 16.04.2020
- Оправени други проблеми
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.02.04.2020-24923 PM.exe
2020-02-17 14:24:36 === 17.02.2020 Задължителен ъпдейт! ===
НОВ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК ОТ 16.04.2020
За проверка на осиг. статус поради промяна
в услугата на НАП от 17.02.2020. Работи с TLS 1.2.
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.17.02.2020-22435 PM.exe
2020-02-17 10:47:01 НОВ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК ОТ 16.04.2020
-Променена бланка на приложение 7.
-Оправени други проблеми
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.17.02.2020-104658 AM.exe
2020-01-30 12:52:24 НОВ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК ОТ 01.02.2020
Global Medics е одобрен под номер 600, като ОЛЕКОТЕНО СУПТО
по чл. 52 а, ал. 2 от Наредба Н-18/2006г.
В тази връзка Ви уведомяваме, че НЯМАТЕ задължение да го декларирате в НАП и РАБОТИ БЕЗ ВРЪЗКА с Фискално устройство!

-Промени по НРД 2020
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.30.01.2020-125221 PM.exe
2020-01-16 15:21:08 НОВ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК ОТ 01.02.2020
-Ново направление за ТЕЛК
Приложение № 8 към чл.23, ал.2;
-Промяна на въвеждане на партиден номер за имунизации
-Нови кодове за МДД
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.16.01.2020-32101 PM.exe
2019-10-10 13:07:38 НОВ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК ОТ 16.01.2020г.

-Контрол при издаване на ВСД-бл.3А
-Отстранени проблеми по Наредба 39
-Промяна в имунизационното досие
-Нова имунизация в сила от 01.10.2019 – 31.12.2019г.
-Оправени други проблеми.
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.10.10.2019-10733 PM.exe
2019-08-05 10:21:13 - НОВ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК В СИЛА ОТ 05.10.2019г

-ВАЖНО!!! Добавен пълен адрес на пациента при създаване на XML за болнични листа;
- Оправени други проблеми;
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.05.08.2019-102108.exe
2019-07-04 17:00:00 - НОВ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК В СИЛА ОТ 01.08.2019г

- Нова номенклатура за клинични пътеки;
- Оправени други проблеми;
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.04.07.2019-165957.exe
2019-02-14 16:07:14 - НОВ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК В СИЛА ОТ 01.07.2019г.

- Премахнати разплащанията през програмата!
- Фактура в ПДФ не може да се изпраща към ПИС!
- Модул фактури записва и работи само с фактури по банка!
- Оправени други проблеми
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.14.02.2019-160712.exe
2019-01-23 15:16:34 - НОВ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК В СИЛА ОТ 01.02.2019г.

- Промрени по РЗИ справни
- Промени по НРД
- Оправени други проблеми
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.23.01.2019-151632.exe
2019-01-14 09:05:58 - НОВ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК В СИЛА ОТ 16.01.2019г.

- Направени промени по НРД!
- Оправени друго проблеми
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.14.01.2019-090556.exe
2018-11-29 16:16:31 НОВ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК ОТ 01.01.2019г.

- Направени промени по създаване на електронни фактури
- Оправени други проблеми

ВАЖНО!!!
Подробности за работата с новите промени на бутона "Помощ РЗОК" и
двата нови бутона с видео клипчета!
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.29.11.2018-161629.exe
2018-11-23 09:42:12 НОВ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК ОТ 01.01.2019г.

- Добавен нов бутон за проверка за налични месечни известия
- Оправени други проблеми

ВАЖНО!!!
Подробности за работата с новите промени на бутона "Помощ РЗОК" и
двата нови бутона с видео клипчета!
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.23.11.2018-094210.exe
2018-11-09 14:23:09 НОВ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК ОТ 01.01.2019г.
- Оправени проблеми и направени подобрения по електронни фактури
- Оправени други проблеми

ВАЖНО!!!
Подробности за работата с новите промени на бутона "Помощ РЗОК"!
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.09.11.2018-142306.exe
2018-10-31 16:21:57 НОВ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК В СИЛА ОТ 01.11.2018г.

- Оправени проблеми
- Оправен проблем при подаване на XML на пациентска листа

ВАЖНО!!!
Подробности за работата с новите промени на бутона "Помощ РЗОК"!
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.31.10.2018-162155.exe
2018-10-24 16:58:48 - Оправени проблеми по електронни фактури
- Оправени други проблеми

ВАЖНО!!!
Подробности за работата с новите промени на бутона "Помощ РЗОК"!
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.24.10.2018-165846.exe
2018-10-15 17:54:31 НОВ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК В СИЛА ОТ 01.11.2018г.

- Оправени други проблеми

--- НОВ ----
- Автоматично сваляне на месечно известие и генериране на финансов отчет
- Отчитане в ПИС на финансов отчет

ВАЖНО!!!
Подробности за работата с новите промени на бутона "Помощ РЗОК"!
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.15.10.2018-175406.exe
2018-09-28 14:11:45 НОВ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК 01.10.2018Г.

- Промени в XML за отчитане на амбулаторните листа
- Оправени други проблеми
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.28.09.2018-141141.exe
2018-06-26 14:47:16 НОВ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК ОТ 16.09.2018г.

Промени в проверка "ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН СТАТУС".
От 25.06.2018 НАП не изпраща в отговора си за здравноосигурителен
статус имената и ЕГН-то на пациента. Във връзка с тази промяна
при проверка вече няма да излизат имeна на пациента а ЕГН ще излиза с маскирани последни 2 цифри със символ "*".
Функционалността за автоматично попълване на имената при
проверка на здравноосиг. статус няма да работи!
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.26.06.2018-144715.exe
2018-05-29 09:37:37 НОВ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК 16.06.2018Г.

- Декларация GDPR:
- Нов бутон в амбулаторен лист
- Нов бутон в редакция на данните на пациента
-Оправени други проблеми
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.29.5.2018 г.-93735.exe
2018-04-30 13:17:17 - Промени по първични документи по НРД 2018
- Промени по спецификацията
- Промени по XML-a при отчитане на рискови групи
- Нови цени
- Нов лекарствен списък от 16.05.2018
- Отстранени други проблеми
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.30.4.2018 г.-131715.exe
2018-04-27 11:26:40 - Промени по първични документи по НРД 2018
- Промени по спецификацията
- Промени по XML-a при отчитане на рискови групи
- Нови цени
- Нов лекарствен списък от 16.05.2018
- Отстранени други проблеми
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.27.4.2018 г.-112638.exe
2018-04-02 10:50:39 - Нови първични документи по НРД 2018
- Нов лекарствен списък от 16.05.2018
- Отстранени други проблеми
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.02.04.2018-105037.exe
2018-03-02 09:39:11 Нов лекарствен списък от 16.03.2018
- Автоматично изпращане към ПИС на отчет касови бележки
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.2.3.2018 г.-93909.exe
2018-02-27 11:58:57 НОВ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК ОТ 15.02.2018

- Добавено отчитане на касови бележки в ПИС
- Направени подобрения и отстранени проблеми за попълване на касов бон
- Оправени други проблеми.
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.27.2.2018 г.-115855.exe
2018-02-27 11:50:14 НОВ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК ОТ 15.02.2018

- Добавено отчитане на касови бележки в ПИС
- Оправени бъгове за попълване на касов бон
- Оправени други бугове
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.27.2.2018 г.-115012.exe
2018-01-25 14:41:41 НОВ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК ОТ 15.02.2018

* Нова фунционалност за въвеждане и отчитане на касови бележки
Инструкции:
- В главния прозорец се избира бутона Служебна-> Допълнителна информация-> таба Общи и там в полето "Номер на фискална памет" се въвежда номера на фискалната памет на касовия апарат(може да се види от касова бележка);
- При създаване на нов амбулатовен лист на пациент, след като сте издали касова бележка, въвеждате номера и под полето за потребителста такса ;
- Отчитането на касовите бележки е през главното меню горе от падащото меню избирате Справки-> Други справки и ще видите бутон с червен надпис "Справка касови бележки". Във справката също може да въвеждате или поправяте поредните номера на касовите бележки в случай, че сте пропуснали да въведете. Номерата на фискалната памет могат също да се въвеждат автоматично от бутон "Фиск.памет № от базата";
- От бутона "Създай" се създава файла, който се отчита към НЗОК.
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.25.1.2018 г.-144139.exe
2018-01-12 11:35:09 НОВ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК ОТ 15.02.2018

- Оправени РЦЗ справки;
- Оправени други проблеми;
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.12.1.2018 г.-113507.exe
2017-11-27 11:38:07 НОВ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК ОТ 01.01.2018

- Рецепти, коригирани проблеми за инсулини и инжекции
- Оправени проблеми в Документи и Телк в амбулаторен лист
- Оправени други проблеми
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.27.11.2017 г.-113800.exe
2017-11-24 12:20:59 НОВ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК ОТ 01.01.2018

- Рецепти, коригирани проблеми за инсулини и инжекции
- Оправени проблеми в Документи и Телк в амбулаторен лист
- Оправени други проблеми
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.24.11.2017 г.-122057.exe
2017-09-27 11:52:17 НОВ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК ОТ 16.11.2017

- възможност за създаване на ръчна спецификация/отчет за имунизации за рак на мат. шийка
- отстранени други проблеми
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.27.09.2017-115211.exe
2017-09-14 09:47:39 Отстранен проблем при изписване на лекарства в рецепта.
Справка Имунизации да работи с MS Office 2003
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.14.09.2017-094734.exe
2017-08-29 15:04:01 НОВ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК 16.11.2017

- Медицинска бележка - добавено поле УИН на лекаря в печата по ново изискване на НЗОК
- Рецепти, коригирани проблеми за капки
- Справка болнични добавени филтир - Всички,Издадени,Анулирани
- Отстранени други проблеми
- Нови библиотеки за връзка с НАП
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.29.08.2017-150352.exe
2017-08-28 14:51:27 - Медицинска бележка - добавено поле УИН на лекаря в печата по ново изискване на НЗОК
- Рецепти, коригирани проблеми за капки
- Справка болнични добавени филтир - Всички,Издадени,Анулирани
- Отстранени други проблеми
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.28.08.2017-145122.exe
2017-07-17 10:29:25 -НОВ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК 16.09.2017

-Нови проверки за болнични листове по чл.167
-Оправени други проблеми
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.17.07.2017-102923.exe
2017-06-13 12:45:44 Нов лекарствен списък 01.08.2017г.

Задължителен ъпдейт!
Промяна по спецификации за ваксини
Нов лекарствен списък
Отстранени други проблеми
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.13.06.2017-124542.exe
2017-05-22 11:22:38 Нов лекарствен списък
Нова номенклатура имунизации
Нова по точна проверка без КЕП за болнични листа
Нова справка ХЕИ ваксини
Оправени други проблеми
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.22.05.2017-112236.exe
2017-05-03 16:54:59 === 04.05.2017 ===
Лекарствен списък 16.05.2017

1. Реализирани последните промени от НОИ по изпращането на болничните.
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.03.05.2017-165457.exe
2017-04-28 16:47:52 === 28.04.2017 ===
Задължителен ъпдейт!
1. Нови финансови документи(спецификации и отчети) и цени по НРД 2017
2. Възможност за проверка и предаване на болнични листове с ел.подпис(КЕП) по новите изисквания на НОИ
3. Промени в номенклатури
4. Отстранени други проблеми
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.28.04.2017-164750.exe
2017-04-25 16:56:55 === 25.04.2017 ===
Задължителен ъпдейт!
1. Нови финансови документи(спецификации и отчети) и цени по НРД 2017
2. Възможност за проверка и предаване на болнични листове с ел.подпис(КЕП) по новите изисквания на НОИ
3. Промени в номенклатури
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.25.04.2017-165652.exe
2017-04-04 11:46:39 Лекарствен списък 16.05.2017

1. Имунизациите за ротавируси се въвеждат както досега, със старите им кодове: 82А,82Б,83А,83Б,83В, като програмата автоматично слага в XML файла новите им кодове(82,83,84,85,86). В листовете където има имунизации трябва да се добавят и новите кодовете на процедури(R1.GF,R2.SE или C1.GF,C2.LA за РШМ).
В спецификацията за м.март имунизациите за ротавируси ще се отчетат към броя на имунизациите на рак на шийката на матката.
2. Нови първични документи по НРД 2017
3. Нови разрешени кодове за ВСД в направления за МДД
4. Нови кодове на КП,АПр,КПр по НРД 2017
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.04.04.2017-114637.exe
2017-03-14 15:13:12 Нов лекарствен списък 16.04.2017
Отстранен проблем с подаване в XML на код 89.09
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.14.03.2017-151309.exe
2017-02-23 11:09:37 Лекарствен списък от 01.03.2017 г. чрез бутона "Лекарства".

- Нов XML за подаване на профилактични карти,издадени след 01.01.2017г. Подаването на новите проф.карти започва от 01.03.2017г. Ако имате неподадени проф.карти от 2016г., моля първо ги подайте и след това се актуализирайте към новата версия.
- Автоматично изпращане към ПИС на проф.карти. След генериране на файла системата ще ви предложи изпращане към ПИС.
- Автоматично изчисляване на Score и Non-HDL холестерол в проф. карта.
- Отстарнени други проблеми.
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.23.02.2017-110934.exe
2017-02-14 09:21:01 Лекарствен списък от 16.02.2017 г. чрез бутона "Лекарства".
Добавяне на дата за кредитно известие.
Решен проблем със спецификация при диспансерни с повече от две диагнози.
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.14.02.2017-92059.exe
2017-01-31 11:05:43 Лекарствен списък от 01.02.2017 г.

- НОВО - Смяна на профилактичната карта за ЗОЛ над 18 години
- Промяна в цени по Спецификация

*ВАЖНО! - След актуализация е нужно да се прегледат всички създадени преди това профилактични карти през 2017г. и да се редактират при необходимост!
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.31.1.2017 г.-110541.exe
2017-01-18 10:53:03 Лекарствен списък от 16.01.2017 г.

- НОВО - Смяна на профилактичната карта за ЗОЛ над 18 години

*ВАЖНО! - След актуализация е нужно да се прегледат всички създадени преди това профилактични карти през 2017г. и да се редактират при необходимост!
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.18.1.2017 г.-105301.exe
2017-01-17 16:31:49 Лекарствен списък от 16.01.2017 г.

- НОВО - Смяна на профилактичната карта за ЗОЛ над 18 години

*ВАЖНО! - След актуализация е нужно да се прегледат всички създадени преди това профилактични карти през 2017г. и да се редактират при необходимост!
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.17.1.2017 г.-163147.exe
2016-12-20 10:58:06 Лекарствен списък от 16.01.2017 г. чрез бутона "Лекарства"

- НОВО - Декларация за самоосигуряващи се лица по чл.43
- НОВО - Обединен ХМЛ на титуляр с наети лекари
- Автоматично попълване на № и дата на АЛ и МКБ в "Медицинска бележка"
- Поправено създаване/редакция на рецепти
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.20.12.2016 г.-105737.exe
2016-11-28 12:19:29 Лекарствен списък от 16.12.2016 г. чрез бутона "Лекарства".

- Приложение ЕС - изпращане към ПИС
- Споделена номерация на рецепти между титуляр и наети лекари
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.28.11.2016 г.-121910.exe
2016-11-08 15:15:51 Лекарствен списък от 01.11.2016 г.

- Обновена ръчна Спецификация
- Добавени брой отчети за Спецификация
gmedicsgp/updates/updateGM_SIMP.8.11.2016 г.-151535.exe
2016-11-07 09:24:10 Лекарствен списък от 01.11.2016 г.

- Обновена ръчна Спецификация
- Добавени брой отчети за Спецификация
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.7.11.2016 г.-91907.exe
2016-10-19 11:22:40 Лекарствен списък от 16.10.2016

- НОВО! Добавен модул за изпращане на отчети към ПИС.
*Изискване за версия на Windows 7, 8, 10
*Необходимо е да има инсталиран и работещ електронен подпис и валиден сертификат.
Моля, прочетете инструкциите в "ПИМП -> ПИС -> Помощ".

- Наетите лекари вече имат собствен график.
- Добавен ИН номер по ДДС към стандартна бланка за фактура.
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.19.10.2016 г.-111811.exe
2016-10-17 13:24:30 Лекарствен списък от 16.10.2016

- НОВО! Добавен модул за изпращане на отчети към ПИС.
*Изискване за версия на Windows 7, 8, 10
*Необходимо е да има инсталиран и работещ електронен подпис и валиден сертификат.
Моля, прочетете инструкциите в "ПИМП -> ПИС -> Помощ".

- Наетите лекари вече имат собствен график.
- Добавен ИН номер по ДДС към стандартна бланка за фактура.
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.17.10.2016 г.-132227.exe
2016-10-12 13:04:23 Лекарствен списък от 01.10.2016

- НОВО! Добавен модул за изпращане на отчети към ПИС.
*Изискване за версия на Windows 7, 8, 10
*Необходимо е да има инсталиран и работещ електронен подпис и валиден сертификат.
Моля, прочетете инструкциите в "ПИМП -> ПИС -> Помощ".

- Наетите лекари вече имат собствен график.
- Добавен ИН номер по ДДС към стандартна бланка за фактура.
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.12.10.2016 г.-125954.exe
2016-10-11 10:52:32 Лекарствен списък от 01.10.2016

- НОВО! Добавен модул за изпращане на отчети към ПИС.
*Изискване за версия на Windows 7, 8, 10
*Необходимо е да има инсталиран и работещ електронен подпис и валиден сертификат.
Моля, прочетете инструкциите в "ПИМП -> ПИС -> Помощ".

- Наетите лекари вече имат собствен график.
- Добавен ИН номер по ДДС към стандартна бланка за фактура.
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.11.10.2016 г.-104728.exe
2016-10-10 16:18:23 Лекарствен списък от 01.10.2016

- НОВО! Добавен модул за изпращане на отчети към ПИС.
*Изискване за версия на Windows 7, 8, 10
*Необходимо е да има инсталиран и работещ електронен подпис и валиден сертификат.
Моля, прочетете инструкциите в "ПИМП -> ПИС -> Помощ".

- Наетите лекари вече имат собствен график.
- Добавен ИН номер по ДДС към стандартна бланка за фактура.
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.10.10.2016 г.-160834.exe
2016-07-22 09:22:50 Лекарствен списък от 01,10,2016
=== 22.07.2016 ====
Промени по финансови документи.
Промени по регулативни стандарти.
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.22.07.2016-92226.exe
2016-07-01 12:39:55 Промени в спецификация/ отчет при попълване на реквизитите за фактура No, дата фактура. Писмо от НЗОК 20-00-199/ 21.06.2016 г. за попълване на фин. документи по Приложение 2.
Промяна в заглавен ред на XML за проф. карти!
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.01.07.2016-123937.exe
2016-05-31 16:22:31 Нов лекарствен списък от 01.06.2016.
Генериране на XML за проф. карта ЗОЛ над 18 г. (XML -> Проф. карта ЗОЛ 18г.).
За всеки проф. преглед на ЗОЛ над 18 г. трябва да има записана проф. карта. Проф. карти се отчитат с XML в месеца следващ месеца в който е отчетен амб. лист (през юни трябва да се изготви отчет за проф. карти към амб. листа от месец април).
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.31.05.2016-162213.exe
2016-04-27 16:09:32 === 25.04.2016 ===
Нов лекарствен списък 16.05.2016.
Нови спецификации по Решение НЗОК.
(ъпдейтвайте само ако сте приключили с отчети за месец март).

=== 11.04.2016 ===
Нови кл. пътеки и процедури по решение НЗОК.
Ново изследване 01.39 LDL- холестерол в пакет 01 кл. лаборатория.
Промени по Бл. 7, Бл. 8/8А.
Отразени промени по диспансеризация на пациенти.
Нови бланки за фин. отчет и декл. чужденец.
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.27.04.2016-160913.exe
2016-04-11 09:49:53 Нови кл. пътеки и процедури по решение НЗОК.
Ново изследване 01.39 LDL- холестерол в пакет 01 кл. лаборатория.
Промени по Бл. 7, Бл. 8/8А.
Нов лекарствен списък 16.04.2016.
Отразени промени по диспансеризация на пациенти.
Нови бланки за фин. отчет и декл. чужденец.


gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.11.04.2016-94935.exe
2016-03-21 11:21:17 - Добавен е префикс към фактурите
- Печат на рецепти на две страници
- Проверка по регулативен стандарт
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.21.3.2016 г.-111931.exe
2015-08-26 10:00:23 Лекарствен списък от 16.03.2016!
Корекция по записване на преглед, надвишаващ наредба 39
Корекции по писане на дебитно известие
Корикция по ръчна спецификация
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.26.08.2015-100005.exe
2015-07-22 11:01:43 Лекарствен списък от 15.08.2015! gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.22.07.2015-110044.exe
2015-04-20 15:43:02 Лекарствен списък от 16.06.2015
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.20.04.2015-154244.exe
2015-04-07 16:07:17 корекция в XML и нов лекарствен списък в сила от 01.04.2015г gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.07.04.2015-160700.exe
2015-03-31 09:14:31 ВАЖНО!
Промени в кодове за имунизации и отчитане на някои от тях.
Буквено цифровите кодове не се отчитат по НЗОК.
Могат да бъдат описвани само в поле терапия.

Лекарствен списък в сила от 16.03.2015 г.
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.31.03.2015-91413.exe
2015-03-26 14:38:49 ВАЖНО!
Промени в кодове за имунизации и отчитане на някои от тях.
Буквено цифровите кодове не се отчитат по НЗОК.
Могат да бъдат описвани само в поле терапия.

Лекарствен списък в сила от 16.03.2015 г.
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.26.03.2015-143831.exe
2015-03-05 16:23:37 Кодове за имунизации, съгласно сведение на ХЕИ; Промени в сведение на ХЕИ за имунизациите (в Други справки); В прозореца за генериране на XML е добавена отметка, с която при нужда се маха буквата от имунизации с код 82А, 82Б и т.н.
Корекции в двете справки за имунизации (в Други справки).
Нов лекарствен списък на НЗОК в сила от 01.03.2015 г.
Корекция при генериране на XML за болничне лист при избрана бележка "Други"; От номенклатурата за избор на родствена връзка отпада "Друг член на семейството".
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.05.03.2015-162313.exe
2015-03-05 11:32:16 Кодове за имунизации, съгласно сведение на ХЕИ; Промени в сведение на ХЕИ за имунизациите (в Други справки); В прозореца за генериране на XML е добавена отметка, с която при нужда се маха буквата от имунизации с код 82А, 82Б и т.н.
Корекции в двете справки за имунизации (в Други справки).
Нов лекарствен списък на НЗОК в сила от 01.03.2015 г.
Корекция при генериране на XML за болничне лист при избрана бележка "Други"; От номенклатурата за избор на родствена връзка отпада "Друг член на семейството".
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.05.03.2015-113158.exe
2015-02-17 16:01:00 Важно!!!
Корекции при въвеждане, печат на болничен и XML файл за НОИ;
Нов лекарствен списък на НЗОК ( в сила от 16.02.2015 г. );
Промени по дейности по Наредба 39 ( съгласно приложения на НЗОК );
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.17.02.2015-160041.exe
2015-02-06 18:30:05 === 06.02.2015 ===

Годишни МЕДИКО-СТАТИСТИЧЕСКИ ОТЧЕТИ към РЗИ.
Лекарствен списък НЗОК, в сила от 01.02.2015г.

=== 27.01.2015 ===
Промени във връзка с НРД 2015.
Промяна в XML файл за отчитане към НЗОК на ПИМП.
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.06.02.2015-182948.exe
2015-01-27 15:19:01 === 27.01.2015 ===
Промени във връзка с НРД 2015.
Промяна в XML файл за отчитане на ПИМП и СИМП.

==============
Корекции в работата на болничният лист и проверката му в НОИ;
В отчети е добавено маркиране в червено на болнични листи, при които има забележки или грешки от НОИ;
Добавен е бутон за маркиране на отчета като изпратен;
Добавена е справка за болнични листа, които не са включени към отчети;
Премахнато е генерирането на отчети по дата, за да се гарантира влизането на всички болнични към новосъздаден отчет. Неизпратените болнични ще се включват в отчета по лекар или за всички лекари заедно.
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.27.01.2015-151627.exe
2015-01-17 17:45:01
=== ВАЖНО!!! ===
ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН начин за работа с е-болничен лист (МОМЕНТНА ПРОВЕРКА И ОТЧИТАНЕ):

След въвеждане и запис на данните в болничният лист, при възможност същите се проверяват чрез сложена отметка на "Проверка в НОИ без/с КЕП" и натискане на бутон "Създай XML отчет". При коректни данни болничният лист се РАЗПЕЧАТВА.
Резултатът от проверката на болничният лист се отваря на екрана и трябва да съдържа ЕГН, номер на болничен лист и текст при коректен болничен лист:
"Не са открити грешки при формалния контрол. Данните могат да бъдат приети."
Възможни некоректни съобщения от НОИ: в болничен за родител - при изчисляване на възрастта на родителя към датата на издаване на болничният лист. В този случай данните могат да бъдат приети от НОИ.

При наличието на инсталиран ел.подпис(същият трябва да е регистриран в НОИ за работа с е-болнични листове) на работният компютър, се пристъпва към отчитане на болничният лист чрез отметка "Запис на листа в НОИ" и натискане на бутон "Създай XML отчет".

В случаите, когато има проблем с интернет връзка, с програмния продукт или сертификат за електронен подпис, но има инсталиран софтуер, лекарите могат да попълнят електронния болничен лист в програмния продукт, да го копират на електронен носител (флаш памет, диск, дискета) и също в 14-дневен срок да го представят в НОИ.

Корекции при въвеждане на болничен лист;
Корекции при генериране на XML файл за болничен;

gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.17.01.2015-173500.exe
2015-01-13 12:51:29 === 13.01.2015 ===
Коригирани грешки при:
- отваряне на болничен лист за редакция;
- генериране на XML файл за ЛКК прегледи.

=== 12.01.2015 ===
За Е-Болничен лист коригирани проблеми при:
- генериране на XML файл;
- попълване на болничен лист;
Добавена онлайн проверки за валидност в "Болничен лист" и "Отчети болнични листа";
Добавено е онлайн изпращане на болничен лист/отчети болнични листа;
Добавена е отметка в Обща информация, позволяваща администартор да редактира заключени болнични листа (Други опции->Медикс->Амб. лист->Болнични).
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.13.01.2015-125026.exe
2015-01-12 20:32:49 === 12.01.2015 - 2 ===
За Е-Болничен лист коригирани проблеми при:
- генериране на XML файл;
- попълване на болничен лист;
Добавена онлайн проверки за валидност в "Болничен лист" и "Отчети болнични листа";
Добавено е онлайн изпращане на болничен лист/отчети болнични листа;
Добавена е отметка в Обща информация, позволяваща администартор да редактира заключени болнични листа (Други опции->Медикс->Амб. лист->Болнични).
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.12.01.2015-203138.exe
2015-01-12 13:47:50 === 12.01.2015 - 2 ===
За Е-Болничен лист коригирани проблеми при:
- генериране на XML файл;
- попълване на болничен лист;
Добавена онлайн проверки за валидност в "Болничен лист" и "Отчети болнични листа";
Добавено е онлайн изпращане на болничен лист/отчети болнични листа;
Добавена е отметка в Обща информация, позволяваща администартор да редактира заключени болнични листа (Други опции->Медикс->Амб. лист->Болнични).
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.12.01.2015-134659.exe
2015-01-12 09:50:19 === 12.01.2015 ===
За Е-Болничен лист коригирани проблеми при:
- генериране на XML файл;
- попълване на болничен лист;
Добавена онлайн проверки за валидност в "Болничен лист" и "Отчети болнични листа";
Добавено е онлайн изпращане на болничен лист/отчети болнични листа;
Добавена е отметка в Обща информация, позволяваща администартор да редактира заключени болнични листа (Други опции->Медикс->Амб. лист->Болнични).
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.12.01.2015-094856.exe
2015-01-11 19:14:41 === 11.01.2015 ===
За Е-Болничен лист коригирани проблеми при:
- генериране на XML файл;
- попълване на болничен лист;
Добавена онлайн проверки за валидност в "Болничен лист" и "Отчети болнични листа";
Добавено е онлайн изпращане на болничен лист/отчети болнични листа.
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.11.01.2015-191337.exe
2015-01-08 14:49:01 === 08.01.2015 ===
Корекции при въвеждане и печат на болничен лист;
Корекции при генериране на XML файл за болничен;
За всички ЛЗ, които имат генерирани отчети за болнични листове:
- необходимо е да маркират отчета като неизпратен;
- да генерират на ново XML файл за всеки отчет и да го проверят през портала на НОИ, ( https://ebenefits.nssi.bg/ebenefits ) чрез ТЕСТ бутонът, и ако няма грешки, тогава се изпраща чрез бутон Запис;

=== 05.01.2015 ===
Корекции в проверки на болничен лист.

=== 30.12.2014 ===
ПРОМЕНИ ЗА Е-Болничните листове на НОИ, в сила от 01.01.2015 г.
В основният екран на програмата, до бутон изход, може да се разпечати ръководство за работа с промените ("Указание за болнични листове").
Нов лекарствен списък!
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.08.01.2015-144746.exe
2015-01-08 06:58:13 === 08.01.2015 ===
Корекции при въвеждане и печат на болничен лист;
Корекции при генериране на XML файл за болничен;
За всички ЛЗ, които имат генерирани отчети за болнични листове:
- необходимо е да маркират отчета като неизпратен;
- да генерират на ново XML файл за всеки отчет и да го проверят през портала на НОИ, ( https://ebenefits.nssi.bg/ebenefits ) чрез ТЕСТ бутонът, и ако няма грешки, тогава се изпраща чрез бутон Запис;

=== 05.01.2015 ===
Корекции в проверки на болничен лист.

=== 30.12.2014 ===
ПРОМЕНИ ЗА Е-Болничните листове на НОИ, в сила от 01.01.2015 г.
В основният екран на програмата, до бутон изход, може да се разпечати ръководство за работа с промените ("Указание за болнични листове").
Нов лекарствен списък!
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.08.01.2015-065707.exe
2015-01-05 13:28:04 === 05.01.2015 ===
Корекции в проверки на болничен лист.

=== 30.12.2014 ===
ПРОМЕНИ ЗА Е-Болничните листове на НОИ, в сила от 01.01.2015 г.
В основният екран на програмата, до бутон изход, може да се разпечати ръководство за работа с промените ("Указание за болнични листове").
Нов лекарствен списък!
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.05.01.2015-132748.exe
2014-12-30 14:56:44 ВАЖНО!
ПРОМЕНИ ЗА Е-Болничните листове на НОИ, в сила от 01.01.2015 г.
В основният екран на програмата, до бутон изход, може да се разпечати ръководство за работа с промените ("Указание за болнични листове").
Нов лекарствен списък!
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.30.12.2014-145628.exe
2014-12-30 09:26:21 ВАЖНО!
ПРОМЕНИ ЗА Е-Болничните листове на НОИ, в сила от 01.01.2015 г.
В основният екран на програмата, до бутон изход, може да се разпечати ръководство за работа с промените ("Указание за болнични листове").
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.30.12.2014-92604.exe
2014-12-04 12:18:18 Нов лекарствен списък 12.2014 г.! gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.04.12.2014-121801.exe
2014-11-17 12:30:23 Нов лекарствен списък в сила от 16.11.2014;
Корекции по номенклатура на МКБ10; 7. Приложения към изисквания за лечение на : Алцхаймер, Диабет тип 1, Шизофрения и Бронхопулмонална дисплазия;
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.17.11.2014-123006.exe
2014-11-05 15:15:38 нов лекарствен списък в сила от 01.11 gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.05.11.2014-151523.exe
2014-10-28 11:17:07 === 28.10.2014 ===

Задължителен ъпдейт при проблем с проверка на здравноосигурителен статус на пациентите!!!
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.28.10.2014-111652.exe
2014-10-21 15:36:04 Промяна в имунизационният календар
Лекарствен списък в сила от 16.10.2014 г.;
Добавена отметка "Показвай име на лекар при подписа, най-отдолу за спец./отчети" в Обща информация (Служебна) -> Допълнителни опции -> Други -> XML и отчет;
Коригиран проблем в рецепта при редакция на първи код на лекарство;
Коригиран проблем на бутон "Печат" в кредитно известие.
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.21.10.2014-153549.exe
2014-10-15 13:25:51 Лекарствен списък в сила от 16.10.2014 г.
Добавена отметка "Показвай име на лекар при подписа, най-отдолу за спец./отчети" в Обща информация (Служебна) -> Допълнителни опции -> Други -> XML и отчет;
Коригиран проблем в рецепта при редакция на първи код на лекарство.
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.15.10.2014-132535.exe
2014-09-29 11:09:08 Лекарствен списък в сила от 01.10.2014г.;
Корекции в ХМЛ за тестленти.
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.29.09.2014-110853.exe
2014-09-19 09:37:34 Лекарствен списък в сила от 16.09.2014 г. За да направите актуализация на лекарствения списък, трябва да влезете в Актуално, след което да натиснете бутон Лекарствен списък.
2014-09-10 15:04:36 Коригиран печат на тройна рецепта - да се вижда най-отдолу уин на фармацевт след печат на лазерен принтер

Коригиран печат на протокол (номер, попълван от НЗОК); Печат на рецепта бл.5А за тест ленти - не се отпечатва служебен код на лекарство.

Важно!!!
В лекарствен списък се добява служебен код WF000, който ще се използва за само за ново диагностицираните ЗОЛ при издаване на рецепта и протокол.
Тест-ленти се изписват на самостоятелна рецепта.
При изписване на рецепта и протокол за ново диагностицирани ЗОЛ,
лекарят ПЪРВО поставя отметка в рецептата/протоколът "Тест ленти при новодиагн. ЗОЛ",
при което програмата автоматично нанася служебният код WF000 и се поставя отметка за генерично заместване.
При печат на рецепта/протокол полето за код остава празно.
Нови бланки рецепти 5,5а и протокол за лекарства.
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.10.09.2014-150419.exe
2014-09-08 16:15:09 Коригиран печат на протокол (номер, попълван от НЗОК); Печат на рецепта бл.5А за тест ленти - не се отпечатва служебен код на лекарство.

Важно!!!
В лекарствен списък се добява служебен код WF000, който ще се използва за само за ново диагностицираните ЗОЛ при издаване на рецепта и протокол.
Тест-ленти се изписват на самостоятелна рецепта.
При изписване на рецепта и протокол за ново диагностицирани ЗОЛ,
лекарят ПЪРВО поставя отметка в рецептата/протоколът "Тест ленти при новодиагн. ЗОЛ",
при което програмата автоматично нанася служебният код WF000 и се поставя отметка за генерично заместване.
При печат на рецепта/протокол полето за код остава празно.
Нови бланки рецепти 5,5а и протокол за лекарства.
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.08.09.2014-161454.exe
2014-09-02 17:38:07 Важно!!!
В лекарствен списък се добява служебен код WF000, който ще се използва за само за ново диагностицираните ЗОЛ при издаване на рецепта и протокол.
Тест-ленти се изписват на самостоятелна рецепта.
При изписване на рецепта и протокол за ново диагностицирани ЗОЛ,
лекарят ПЪРВО поставя отметка в рецептата/протоколът "Тест ленти при новодиагн. ЗОЛ",
при което програмата автоматично нанася служебният код WF000 и се поставя отметка за генерично заместване.
При печат на рецепта/протокол полето за код остава празно.
Нови бланки рецепти 5,5а и протокол за лекарства.
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.02.09.2014-173752.exe
2014-09-02 14:21:31 === 02.09.2014 ===
Промени по бланки.
WF000.
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.02.09.2014-142111.exe
2014-08-26 11:48:19 Лекарствен списък в сила от 16.08.2014г. gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.26.08.2014-114804.exe
2014-08-11 17:08:36 Лекарствен списък в сила от 01.08.2014г. gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.11.08.2014-170821.exe
2014-06-02 13:18:44 Лекарствен списък в сила от 01.06.2014г. /само през бутон "Лекарствен списък", достъпен от бутон "Актуално"/;
Коригиран проблем в проверката за здравен статус към НАП, в прозорец за генериране на ХМЛ файл.
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.02.06.2014-131829.exe
2014-05-20 13:38:33 ======== ВАЖНО!!! ==========
От 01.06.2014 г. се сменя начинът за достъп до проверката на НАП за здравноосигурителен статус.
За целта е добавено ново поле за парола в Обща(Служебна) информация, допълнителни опции, таб Общи.
Лечебните заведения трябва да въведат получената парола за достъп до услугата на НАП еднократно, след което ще могат да ползват услугата.

Лекарствен списък по НЗОК;
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.20.05.2014-133818.exe
2014-05-07 15:28:32
=== 07.05.2014 ===

ВАЖНО!
До края на месец май 2014 г., ВСИЧКИ лечебни заведения ползващи ОНЛАЙН услугата на НАП за проверка на здравноосигурителен статус, трябва да подадат заявления в РЗОК, с което ще получат парола за достъп до същата.

==============

Нов лекарствен списък в сила от 16.04.2014 г.(достъпен само през бутон "Актуално" -> "Лекарствен списък");
Нов лекарствен списък в сила от 01.04.2014 г.;
Корекция в ХМЛ за липсващ таг;
Корекция за грешка при генериране на декларация за диспансерните прегледи;
Добавена отметка за подписи към финансовият отчет.
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.07.05.2014-152822.exe
2014-03-27 12:24:59
=== 07.05.2014 ===

ВАЖНО!
До края на месец май 2014 г., ВСИЧКИ лечебни заведения ползващи ОНЛАЙН услугата на НАП за проверка на здравноосигурителен статус, трябва да подадат заявления в РЗОК, с което ще получат парола за достъп до същата.

==============

Нов лекарствен списък в сила от 16.04.2014 г.(достъпен само през бутон "Актуално" -> "Лекарствен списък");
Нов лекарствен списък в сила от 01.04.2014 г.;
Корекция в ХМЛ за липсващ таг;
Корекция за грешка при генериране на декларация за диспансерните прегледи;
Добавена отметка за подписи към финансовият отчет.
===========================================
Добавена е проверка в НОИ за лица, упражнили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст (достъпна във формите, където има БУТОН НОИ).

Необходимите данни за коректна работа на проверката и въведени в Служебна информация са:

1. Уникален код, въвежда се през допълнителни опции, таб Общи;
2. Булстат;
3. Регистрационен код (РЦЗ код).

Проверката може да се осъществява автоматично след излизане от панелът на пациента в амбулаторният лист, само ако е сложена отметка на "Проверка в НОИ за пенсионер по осиг.стаж и възраст" в Служебна информация, Допълнителни опции, Амбулаторен лист, Други.

При непроверявано до момента лице, при натискане на бутон НОИ,
ако лицето се ползва от правото на пенсия по ОСВ, то в листа се отбелязва потребителска такса от 1,00 лв, освен ако лицето не е отбелязано като "Освободен".

При проверявано лице, след излизане от панелът с данни на пациента,
ако лицето се ползва от правото на пенсия по ОСВ, то в листа се отбелязва потребителска такса от 1,00 лв, освен ако лицето не е отбелязано като "Освободен".
-------------------------------
Корекции в справката за Регулативни стандарти в Справки-> Други справки;
Корекции в преброяване на диспансерни пациенти с една и повече диагнози в спецификация/отчет.
gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.27.03.2014-122451.exe
2014-03-10 10:10:15 Test OPL (НЕ Е ЗА ЛЕКАРИ) gmedicsgp/updates/updateGM_OPL.10.03.2014-101008.exe