История на актуализациите на GLabExpert

Всички предходни актуализации се съдържат в последната

Дата Час Описание на ъпдейта Изтегли
2019-02-15 09:21:40 <<< 11.01.2019 >>>

Промени по ДОГОВОР № РД-НС-01-1-2 от 27 декември 2018 г. (анекс към НРД 2018).
Добавени нови кодове на изследвания и корекции по цени!

<<< 15.01.2019 >>>
Промени по РЦЗ справки.
glabexpert/updates/updateGlabExpert.15.02.2019-092138.exe
2019-01-11 13:45:31 <<< 11.01.2019 >>>

Промени по ДОГОВОР № РД-НС-01-1-2 от 27 декември 2018 г. (анекс към НРД 2018).
Добавени нови кодове на изследвания и корекции по цени!

<<< 15.01.2019 >>>
Промени по РЦЗ справки.
glabexpert/updates/updateGlabExpert.11.01.2019-134529.exe
2018-08-28 13:28:16 <<< 27.08.2018 >>>

Задължителен ъпдейт!!!
Промени по проверките за нов XML формат НЗОК!
glabexpert/updates/updateGlabExpert.28.08.2018-132812.exe
2018-07-26 10:08:32 <<< 25.07.2018 >>>

!!! ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЪПДЕЙТ !!!

Версия на програмата покриваща и новия формат на НЗОК XML файл от 01.08.2018! При генериране на XML за месец 07.2018 ще се генерира настоящ формат на файла. При генериранe на XML за месец 08.2018 и за следващите месеци ще се генерира новият формат!
От 01.08.2018 задължетелно се попълва "дата на вземане на материал/изв. на образно изследване"! Това е задължителен таг за XML-a който се отчита във всяко едно направление (полето се намира в панела над бутон "Запис" -> "дата/час вз. материал"). При наличие на НЗОК номер за изпращащ лекар в/у бл. 4-ри този НЗОК номер също трябва да бъде въведен към данните на изпр. лекар. Полето не е задължителен таг за XML-а и се попълва само ако в/у издадената бланка 4 от изпращащия лекар е отпечатан НЗОК номер!

Важно!
Моля съблюдавайте коректността на въведента "дата на вземане на материал/изв. на образно изследване" да е коректна според "дата на издаване на бл.4" и "дата на изпълнение"!
glabexpert/updates/updateGlabExpert.26.07.2018-100830.exe
2018-06-26 11:22:34 <<< 26.06.2018 >>>

Промени в проверка "ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН СТАТУС".
От 25.06.2018 НАП не изпраща в отговора си за здравноосигурителен
статус имената и ЕГН-то на пациента. Във връзка с тази промяна
при проверка вече няма да излизат имeна на пациента а ЕГН ще излиза с маскирани последни 2 цифри със символ "*".
Функционалността за автоматично попълване на имената при
проверка на здравноосиг. статус няма да работи!

glabexpert/updates/updateGlabExpert.26.06.2018-112232.exe
2018-04-26 11:41:52 <<< 28.05.2018 >>>

Промени в декларация за съгласие за обработка на лични
данни от пациентите.


<<< 10.05.2018 >>>

Засега отпада изискването за разписване на декларация за
съгласие за обработка на лични данни от пациентите.
Може би ще има още промени!

<<< 25.04.2018 >>>

Задължителен ъпдейт!!!
Нови цени и финансови документи по НРД 2018.

Във формата за въвеждане на направление е добавен бутон
(GDPR декларация) за печат на декларация за съгласие за
обработка на лични данни.
Задължително е декларацията да бъде разписана от
пациент (родител,настойник) и да се съхранява.
Данните за приел декларацията от страна на мед. практика
и дата и час на приемане са видими в Регистратура->Пациент
->Редакция-> "GDPR (Данни за деклрация за обработване на
лични данни)".
В Админстратор- Служебна инф. е добавена отметка
"Автоматично известяване при запис на направление за липса
на декларация за обработка на лични данни" която може да бъде активирана и при запис на направление програмата ще проверява
дали за дадения пациент имате принтирана декларациа или не.
Ако нямате такава ще предлага да разпечатате на момента.
Отметката за момента не е активирана служебно, но с последващ
ъпдейт след 20.05.2018 тя ще бъде активирана служебно!!!

glabexpert/updates/updateGlabExpert.26.04.2018-114150.exe
2017-04-25 12:06:14 <<< 22.02.2018 >>>
Нов отчет за потребителски такси от 1 лв. според изискванията на указание за отчитането им издадено от НЗОК. Отчета се генерира в PDF файл и се качва в ПИС!

glabexpert/updates/updateGlabExpert.25.4.2017 г.-120613.exe
2017-03-17 09:19:19 <<< 23.02.2017 >>>
Нов формат на XML файл. Новият формат е задължителен от 01.04.2017
т.е. направленията за март месец ще се отчитат задължително с него. В момента от НЗОК приемат и двата формата. Прпоръчително е да опитате да отчетете дейност за 02.2017 с новия формат за да се тества функционалността и от наша страна и от НЗОК!
При нов формат на XML трябва да имате предвид следното:
- Генерира се XML само по лекар (основна разлика с досегашния модел).
- XML по лекар трябва да се равнява на отчета на избрания лекар или на сбора от отчет и отчет за лица от ЕС(такъв документ не съществува но можете да си генерирате отчет за лица от ЕС за да сверите дали съвпадат сумите от отчетите и генериран нов XML)!
- в XML-a вече влизат и граждани на ЕС така че трябва да направите 2 отделни спецификации и отчети като използвате отметките "ЕС". Ако през месеца имате записани направления за лица с ССН и ИДН е задължително да направите редакция на данните на пациентите!
В направление се слага отметка "ЕС" само за пациенти от ЕС с ИДН, съответно само тези пациенти попадат в спецификация за лица от ЕС. Пациентите със ССН попадат в XML-a но се броят в обикновената спецификация заедно с пациентите с ЕГН и ЛНЧ.
glabexpert/updates/updateGlabExpert.17.03.2017-91917.exe
2017-02-23 16:45:11 <<< 23.02.2017 >>>
Нов формат на XML файл. Новият формат е задължителен от 01.04.2017
т.е. направленията за март месец ще се отчитат задължително с него. В момента от НЗОК приемат и двата формата. Прпоръчително е да опитате да отчетете дейност за 02.2017 с новия формат за да се тества функционалността и от наша страна и от НЗОК!
При нов формат на XML трябва да имате предвид следното:
- Генерира се XML само по лекар (основна разлика с досегашния модел).
- XML по лекар трябва да се равнява на отчета на избрания лекар или на сбора от отчет и отчет за лица от ЕС(такъв документ не съществува но можете да си генерирате отчет за лица от ЕС за да сверите дали съвпадат сумите от отчетите и генериран нов XML)!
- в XML-a вече влизат и граждани на ЕС така че трябва да направите 2 отделни спецификации и отчети като използвате отметките "ЕС". Ако през месеца имате записани направления за лица с ССН и ИДН е задължително да направите редакция на данните на пациентите!
В направление се слага отметка "ЕС" само за пациенти от ЕС с ИДН, съответно само тези пациенти попадат в спецификация за лица от ЕС. Пациентите със ССН попадат в XML-a но се броят в обикновената спецификация заедно с пациентите с ЕГН и ЛНЧ.
glabexpert/updates/updateGlabExpert.23.02.2017-164509.exe
2016-04-22 16:30:15 === 29.06.2016 ===
Промени в спецификация/ отчет при попълване на реквизитите за фактура No, дата фактура. Писмо от НЗОК 20-00-199/ 21.06.2016 г. за попълване на фин. документи по Приложение 2.

Нов темплейт файл за спецификация/отчет в ексел. Темплейтът трябва да бъде в директория "C:\GLabExpert\Templates\spec.xls" на сървъра. Ако поради някаква причина не се зарежда новия темплейт файл то копирайте го на ръка от "C:\GLabExpert\Update\Files\spec.xls" на сървъра в "C:\GLabExpert\Templates\spec.xls" на сървъра. Проверете дали имате настроен
път до шаблоните в "Администратор-> Сервизни".
glabexpert/updates/updateGlabExpert.22.04.2016-163014.exe
2015-01-26 11:21:31 === 01.04.2016 ===
Нов артикул по НЗОК с код 01.39 - LDL Холестерол.

Можете да добавите новия артикул само чрез натискане на бутона в
долния ляв ъгъл "Артикул 01.39 по НЗОК".

Новият артикул ще бъде добавен и при цялостен ъпдейт на системата!

След добавянето на артикула в Схеми на продажба трябва да добавите тест към него за да можете да попълвате резултати!
glabexpert/updates/updateGlabExpert.26.01.2015-112125.exe
2014-07-10 11:29:07 === 28.10.2014 ===

Задължителен ъпдейт при проблем с проверка на здравноосигурителен статус на пациентите!!!

=== 25.08.2014 ===

При положение че е правен предишният ъпдейт от този месец (13.08.2014) е задължително да се ъпдейтнете с новата версия от 25.08.2014 г.
glabexpert/updates/updateGlabExpert.10.07.2014-112906.exe
2014-04-23 17:23:08 === 12.05.2014 ===
Полученият от НАП код се въвежда в "Администратор-> Служебна инф. -> Данни по подразбиране -> Kод за проверка на здравноосигурителен статус:".

=== 07.05.2014 ===

!!!!!! ВАЖНО !!!!!!!
До края на месец май 2014 г., ВСИЧКИ лечебни заведения ползващи ОНЛАЙН услугата на НАП за проверка на здравноосигурителен статус, трябва да подадат заявления в РЗОК, с което ще получат парола за достъп до същата.


=== 23.04.2014 ===

Добавена е проверка за статус "Пенсионер". Бутона се намира във формата за регистриране до бутона за проверка "Здравноосигурителен статус" (с иконка на НОИ). За да работи проверката е необходимо подаването на молба образец до ТП на НОИ. След което да въведете получения оттам код в "Администратор-> Служебна инф. -> Уникален код за проверка на статус"Пенсионер". Също така трябва да имате коректно попълнени Булстат и Рег. номер.
glabexpert/updates/updateGlabExpert.23.04.2014-52307 PM.exe
2014-01-23 14:22:10 ============================
Промени по НРД 2014.

- Нови цени на артикулите по НЗОК.
- Нови Спецификация/Отчет.
- Ъпдейт на цените в направелнията записани след 01.01.2014 г. с новите цени.
- Възможност за изготвяне на финасов отчет за платени потребителски такси от 1,00 лв. Важи за клиенти които не събират такса взимане на материал. За целта при въвеждане на направление по НЗОК трябва да се избира такса от 1,00 лв в полето "такса".
- Промени в приложение за лица от ЕС (изцяло ново).
- Промени в спецификация за неосигурени бременни.
- Нови имена на пакетите по НЗОК.
- Отпада спецификация "По решение на УС ....."
glabexpert/updates/updateGlabExpert.23.01.2014-142142.exe
2014-01-23 13:47:20 ============================
Промени по НРД 2014.

- Нови цени на артикулите по НЗОК.
- Нови Спецификация/Отчет.
- Ъпдейт на цените в направелнията записани след 01.01.2014 г. с новите цени.
- Възможност за изготвяне на финасов отчет за платени потребителски такси от 1,00 лв. Важи за клиенти които не събират такса взимане на материал. За целта при въвеждане на направление по НЗОК трябва да се избира такса от 1,00 лв в полето "такса".
- Промени в приложение за лица от ЕС (изцяло ново).
- Промени в спецификация за неосигурени бременни.
- Нови имена на пакетите по НЗОК.
- Отпада спецификация "По решение на УС ....."
glabexpert/updates/updateGlabExpert.23.01.2014-134654.exe
2013-03-14 14:58:51 ====== 01.04.2013 =======

Добавен е опис за извършени дейности на неосигурени бременни.

"Отчети->Справки по НЗОК -> Неосиг. бременни".

===== 14.03.2013 =====

След 08.02.2013 г. всички ПИМП и СИМП са известени, че диагнозите, които използват трябва да са четиризначни за рубриките, които има доуточняващи такива. В тази връзка при въвеждане на МДД издадено то ПИМП/СИМП в програмата трябва да имате коректно попълнена бл. 4 (МДД) с коректни МКБ кодове на диагнози.

В програмата са добавени проверки за въведените МКБ кодове в записаните МДД по НЗОК. Проверките се отнасят за тризначни/четиризначни МКБ кодове. Добавен е контрол при въвеждане на МДД а също така и при генериране на XML и се проверяват и 2-те полета "MKБ I" и "MKБ II".
Метод на работа на проверките:
Взима въведения мкб код (например I20), търси в номенклатурата с мкб кодове такива които имат същите 3 знака като въведения
но имат и след това уточняващо четиризначно допълнение ( I20 -> I20.0, I20.1, I20.8, I20.9), при намиране на такива дава съобщение за грешка
че за въведеното мкб (I20) съществуват валидни четиризначни мкб кодове уточняващи диагнозата за пациента.
Ако мкб кода въведен в МДД-то e например Е15 или I10 то тези мкб кодове нямат четиризначни уточняващи диагнози и за тях грешка няма да бъде показана.
Има възможност чрез опция да се позволи въвеждане на МДД с тризначен МКБ код при наличие на четиризначни за дадения код в номеклатурата но по подразбиране това е забранено. По собствено решение на лабораторията можете да премахнете тази забрана като отмаркирате отметката "Администратор->Служебна инф.->Глобални Опции->Забрана за въвеждане на тризначни мкб кодове при наличие на четиризначни.(последната отметка отдолу)". При махане на тази отметка програмата ще дава предупреждение за грешно МКБ но МДД ще може да бъде въведено.
glabexpert/updates/updateGlabExpert.14.03.2013-145842.exe
2013-02-11 09:32:02 ===== 11.02.2013 =====
Нов ъпдейт. Задължителен за лаборатории/рентген които
са изпълнявали новите кодове - 10.27/10.04/10.62 .
Само за тези кодове се създава отделна спецификация/отчет.
В програмата се маркира отметката "Съгласно разпоредбите на
Решение на НС", чрез която се създава спецификация/отчет
само за новите кодове. Всички останали кодове на изследвания
се отчитат със спецификация по НРД 2012 но с новите цени.

===== 22.02.2013 =====
Добавени са следните опции:
При записване на направление по НЗОК има нова отметка във формата
за регистриране "Медико диагн. дейност за здравно неосигурени".
Тази отметка трябва да се маркира при записване на направление
на неосигурени бременни с цел да бъдат отчетени в нова спецификация.
Тези направления не влизат в XML файла а се отчитат само на хартия
със спецификация и отчет. За да се направи спецификация/отчет за
тази дейност трябва да се маркира отметката "Спец. неосигурени" преди
да се натисне бутона "Спецификация".
За неосигурени бременни могат да се пускат само следните кодове:
01.01;01.08;01.09;01.11;05.01;05.05;02.14.
Все още не е известно нищо допълнително като начин и ред по който
неосигурени бременни ще ползват тази услуга, за това в програмата има
само прверка за съответните кодове.
glabexpert/updates/updateGlabExpert.11.02.2013-093138.exe
2013-01-24 09:59:09 ===== 24.01.2013 =====
!!! Задължителен ъпдейт !!!
==================

Промени в цените на някои от изследванията.
Отпаднал код 06.27 и заменен с 10.62 .
При стартиране на ъпдейта автоматично ще бъдат подменени
всички въведени кодове 06.27 след 01.01.2013 с 10.62.
Новите кодове 10.62 ще бъдат отразени в група
"Високоспециализирани мед.-диагн. изслевания".
glabexpert/updates/updateGlabExpert.24.01.2013-095855.exe
2013-01-23 11:29:50 ===== 23.01.2013 =====
!!! Задължителен ъпдейт !!!
==================

Промени в цените на някои от изследванията.
Отпаднал код 06.27 и заменен с 10.62 .
При стартиране на ъпдейта автоматично ще бъдат подменени
всички въведени кодове 06.27 след 01.01.2013 с 10.62.
Новите кодове 10.62 ще бъдат отразени в група
"Високоспециализирани мед.-диагн. изслевания".
glabexpert/updates/updateGlabExpert.23.01.2013-112926.exe
2012-07-23 11:02:45 Ъпдейтът не е задължителен !!! glabexpert/updates/updateGlabExpert.23.07.2012-110227.exe
2012-07-09 13:54:48 Ъпдейтът не е задължителен !!! glabexpert/updates/updateGlabExpert.09.07.2012-135430.exe
2012-05-22 13:02:46 Ъпдейтът не е задължителен !!! glabexpert/updates/updateGlabExpert.22.05.2012-130229.exe
2012-05-22 12:54:27 Ъпдейтът не е задължителен !!! glabexpert/updates/updateGlabExpert.22.05.2012-125410.exe
2012-05-21 14:55:03 Ъпдейтът не е задължителен !!! glabexpert/updates/updateGlabExpert.21.05.2012-145446.exe
2012-03-28 12:55:03 Нов формат за резултати патология (Формат 3).
Промени във функцията персонал да валидира само определени тестове.

Не е задължителен за тези които са се ъпдейтнали по НРД 2012.
glabexpert/updates/updateGlabExpert.28.03.2012 г.-125430.exe
2012-03-19 13:06:42 Промяна в процедурата за DCELL (добавена е опция за HCT ,
която не е необходима за всички които работят с този апарат ).

Не е задължителен за тези които са се ъпдейтнали по НРД 2012.
glabexpert/updates/updateGlabExpert.19.03.2012 г.-130607.exe
2012-03-14 12:35:25 Добавени са нови отметки за задаване на права на Персонал.
Опция да се забранява на регистратори да регистрират направления от даден техн. група "Заключване на техн. група".
Не е задължителен за тези които са се ъпдейтнали по НРД 2012.
glabexpert/updates/updateGlabExpert.14.03.2012 г.-123451.exe
2012-01-23 09:45:42 Промени по работния лист.

Не е задължителен за тези, които са актуализирани по НРД 2012.
glabexpert/updates/updateGlabExpert.23.01.2012 г.-094526.exe
2011-11-22 15:17:50 Апарат Датекс на различен ком според работната станция. glabexpert/updates/updateGlabExpert.22.11.2011-151734.exe
2011-10-17 17:12:43 Не се презаписва валидиран резултат, дори когато е включена опцията "Автоматично валидиране в референтните граници". glabexpert/updates/updateGlabExpert.17.10.2011-171226.exe
2011-10-10 13:39:53 - Подобрения в процедурата на BS120
- Проверки за невъзможен УИН
glabexpert/updates/updateGlabExpert.10.10.2011-133939.exe
2011-09-21 10:01:14 Оправен проблем с out of memory glabexpert/updates/updateGlabExpert.21.09.2011-100059.exe
2011-09-02 17:21:12 - корекция по процедурата на BS200
- право за редактиране
- лог с F1
glabexpert/updates/updateGlabExpert.02.09.2011-172104.exe
2011-08-18 12:05:55 Промени свързани с болничната система. glabexpert/updates/updateGlabExpert.18.08.2011-120540.exe
2011-08-18 10:03:58 Промени свързани с болничната система. glabexpert/updates/updateGlabExpert.18.08.2011-100345.exe
2011-08-16 10:29:14 Промени свързани с болничната система. glabexpert/updates/updateGlabExpert.16.08.2011-102859.exe
2011-08-10 10:56:59 Промени свързани с болничната система. glabexpert/updates/updateGlabExpert.10.08.2011-105645.exe
2011-07-01 11:42:01 Добавени нови апарати:
AVL_OMNI
STA_Compact
ACENExCT
CobasB121
glabexpert/updates/updateGlabExpert.01.07.2011-114146.exe
2011-06-14 10:44:44 Добавена глобална опция "Показва дата и час на отпечатване". glabexpert/updates/updateGlabExpert.14.06.2011-104429.exe
2011-06-10 09:33:25 Вариант 2 за микробиология меже да работи без ексел. glabexpert/updates/updateGlabExpert.10.06.2011-093251.exe
2011-05-26 09:19:55 Лог за проследяване на история на записите. glabexpert/updates/updateGlabExpert.26.05.2011-091941.exe
2011-05-16 16:01:57 - Актуализация на справката "оборот по филиали"
- Актуализация на справката "Бр. лаб. изследвания"
- Филтри за филиалите - в "Администратор"
glabexpert/updates/updateGlabExpert.16.05.2011-160142.exe
2011-05-10 10:37:58 Корекции по процедурите на Cobas6000 и Elecsys 2010 glabexpert/updates/updateGlabExpert.10.05.2011-103745.exe
2011-05-02 09:21:49 Задължителен ъпдейт за проверката на здравно-осигуротелния статус в НАП. След 9.5.2011 старият адрес за проверка няма да работи. glabexpert/updates/updateGlabExpert.02.05.2011-092135.exe
2011-04-19 11:15:34 Оправен проблем с профил при печат само на готовите изследвания. glabexpert/updates/updateGlabExpert.19.04.2011-111519.exe
2011-04-01 09:30:42 Корекция за критичните стойности glabexpert/updates/updateGlabExpert.01.04.2011-093028.exe
2011-03-18 09:56:41 Sent=1 по апарат glabexpert/updates/updateGlabExpert.18.03.2011-095628.exe
2011-02-22 10:19:20 Възможност за печат върху предварително напечатани бланки. glabexpert/updates/updateGlabExpert.22.02.2011-101906.exe
2011-02-16 10:05:17 Справки РЦЗ 2011 glabexpert/updates/updateGlabExpert.16.02.2011-100504.exe
2011-01-28 10:02:32 Промени по НРД 2011.
Нови цени и спецификации.
Актуализацията е задължителна преди отчета.
glabexpert/updates/updateGlabExpert.28.01.2011-100219.exe
2011-01-20 09:47:14 1.В справките в "оборот по филиал" оборот по филиал в ексел
2. В резултати търсене по УИН
3.В "Номенклатури" повече полета за филиал

glabexpert/updates/updateGlabExpert.20.01.2011-094658.exe
2011-01-17 15:27:58 1. Да се избират към всеки комп кой е дифолт принтера за:
- фискален пр.
- Баркод, уеб пр.
- Работна бележка пр.
- Принтер резултати

и съответно настройки за всеки принтер за баркод според модела.

2. Записване на плащанията в таблица каса и справка по нея
glabexpert/updates/updateGlabExpert.17.01.2011-152741.exe
2010-12-22 14:52:35 - Проверка за невъзможен УИН при генериране на XML
- Интерфейс за коагулометър ACL 7000
glabexpert/updates/updateGlabExpert.22.12.2010-145142.exe
2010-12-09 15:22:58 Обединяването на XML-и прави и отчет по лекар.
Корекции по спецификацията в ексел.
glabexpert/updates/updateGlabExpert.09.12.2010-152242.exe
2010-12-07 11:40:18 Процедура за Urisys glabexpert/updates/updateGlabExpert.07.12.2010-113935.exe
2010-11-29 14:54:57 Корекции за Плевен glabexpert/updates/updateGlabExpert.29.11.2010-145422.exe
2010-11-26 17:06:14 Вариант 4 за микробиология - настройва се от глобалните опции.
Работен журнал за микробиология.
glabexpert/updates/updateGlabExpert.26.11.2010-170541.exe
2010-11-24 13:49:08 РА500 glabexpert/updates/updateGlabExpert.24.11.2010-134835.exe
2010-11-23 11:14:28 Процедура за RA500 glabexpert/updates/updateGlabExpert.23.11.2010-111351.exe
2010-11-22 09:39:54 Оправен проблем "dont send" при стартиране на компютър без ком порт glabexpert/updates/updateGlabExpert.22.11.2010-093920.exe
2010-11-16 12:28:24 Корекция по справките свързани с posiato glabexpert/updates/updateGlabExpert.16.11.2010-122753.exe
2010-11-12 10:20:49 Скрол на всякъде в програмата glabexpert/updates/updateGlabExpert.12.11.2010-102007.exe
2010-11-10 14:55:34 Интерфейс за Cobas C311 glabexpert/updates/updateGlabExpert.10.11.2010-145501.exe
2010-11-08 17:12:14 Програмиран протокол за AVL9180 glabexpert/updates/updateGlabExpert.08.11.2010-171145.exe
2010-11-05 16:44:41 Добавени процедури за TC98 и TC84 glabexpert/updates/updateGlabExpert.05.11.2010-164414.exe
2010-11-05 09:38:50 1.По лекар общо - задаване на период

2.За микробиология - отметка "посято" и търсене по нея. Бележка.

3.Забележката излиза на резултата излиза дори ако има много направления

5. Да може да се печати за деня по много пъти без да се крие - с опция в служебна

6. Да може да се избира едно и също изследване по 2 пъти за платени

7. Проверката при въвеждане на ВСМД-тата , за изпращащ лекар да не е е само по код специалност а и по тип практика.

8. Корекции при рентгена - автоматично прикачва снимка от всички под директории на наблюдаваната
glabexpert/updates/updateGlabExpert.05.11.2010-093811.exe
2010-10-26 15:05:21 1. Възможност за печат на етикети от Датекс лейбъл принтери
2. Прехвърляне на кредитна спецификация към ФСМ - еднократно
3. ЛНЧ с 30 - въвеждане и проверка в НАП
glabexpert/updates/updateGlabExpert.26.10.2010-150450.exe
2010-10-26 11:12:52 1. Възможност за печат на етикети от Датекс лейбъл принтери
2. Прехвърляне на кредитна спецификация към ФСМ - еднократно
glabexpert/updates/updateGlabExpert.26.10.2010-111224.exe
2010-10-15 10:54:51 Добавена е настройка в апарати дали да дели хематокрита на 100 или не. glabexpert/updates/updateGlabExpert.15.10.2010-105224.exe
2010-10-14 16:27:55 Корекции в импорт на пациенти glabexpert/updates/updateGlabExpert.14.10.2010-162700.exe
2010-10-12 15:44:25 Добавен е модул за обединяване на XML файлове. В администратор->сервизни->бутон Обедини XML glabexpert/updates/updateGlabExpert.12.10.2010-154339.exe
2010-10-07 09:08:00 Справка по отделения и консуматив - епруветки и игли glabexpert/updates/updateGlabExpert.07.10.2010-090642.exe
2010-10-05 16:18:44 корекции по клада glabexpert/updates/updateGlabExpert.05.10.2010-161808.exe
2010-10-05 12:13:30 Добавено е право за достъп само до определен филиал за определен потребител.
Ако администратора ограничи потребителя, като го свърже с филиал, ще може да регистрира, търси и валидира записи само за този филиал!
glabexpert/updates/updateGlabExpert.05.10.2010-121257.exe
2010-10-04 14:20:13 Корекция при печат по лекар общо.
Ъпдейт на функцията за изписване от склад.
Добавен вариант 2 за формат на бланката за резултатите.
glabexpert/updates/updateGlabExpert.04.10.2010-141859.exe
2010-10-04 10:25:15 Корекция при печат по лекар общо. glabexpert/updates/updateGlabExpert.04.10.2010-102416.exe
2010-09-29 09:36:57 Корекции по справка по лекар.
Право за копиране на МДД.
glabexpert/updates/updateGlabExpert.29.09.2010-093540.exe
2010-09-24 15:56:30 Корекции по справка по артикул - с филтър по отделение glabexpert/updates/updateGlabExpert.24.09.2010-155518.exe
2010-09-21 09:17:19 Процедура за Lisa200.
Обновен списък на уин-рцз-специалност.
glabexpert/updates/updateGlabExpert.21.09.2010-091612.exe
2010-08-04 16:30:48 Добавени иконки за статус в прозореца "Резултати".
Корекции по процедурите на апарати Beckman.
glabexpert/updates/updateGlabExpert.04.08.2010-163026.exe
2010-08-04 16:19:03 Добавени иконки за статус в прозореца "Резултати".
Корекции по процедурите на апарати Beckman.
glabexpert/updates/updateGlabExpert.04.08.2010-161822.exe
2010-07-23 11:25:16 Oправен бъг при генериране на справки в ексел, когато ексела е на български.

1. Добавен нов статус за търсене в резултати: Невалидирани/с получен резултат
2. Възможност за валидиране само на един избран тест
3. Нов филтър в регистратура: Готови неотпечатени
4. Промяна на функцията "Печат за деня" - ще отпечатва само готовите и неотпечатени за деня
5. Формата за регистриране е променена, за да се разшири полето "избрани артикули към заявката"
6. Във формата за регистриране е добавено поле: дата и час на взимане на материала
glabexpert/updates/updateGlabExpert.23.07.2010-112429.exe
2010-07-22 17:33:50 1. Добавен нов статус за търсене в резултати: Невалидирани/с получен резултат
2. Възможност за валидиране само на един избран тест
3. Нов филтър в регистратура: Готови неотпечатени
4. Промяна на функцията "Печат за деня" - ще отпечатва само готовите и неотпечатени за деня
5. Формата за регистриране е променена, за да се разшири полето "избрани артикули към заявката"
6. Във формата за регистриране е добавено поле: дата и час на взимане на материала
glabexpert/updates/updateGlabExpert.22.07.2010-173318.exe
2010-07-14 15:00:14 На справката в НАП се отпечатва дата на проверката независимо дали пациентът има пропуснати месеци или не. glabexpert/updates/updateGlabExpert.14.07.2010-145933.exe
2010-07-14 11:07:23 На справката в НАП се отпечатва дата на проверката, независимо дали пациентът има пропуснати месеци или не. glabexpert/updates/updateGlabExpert.14.07.2010-110643.exe
2010-07-12 09:44:16 Добавена е глобална опция log off след избран период на покой
Автоматично стартиране на апаратите на компютър със свързани апарати
Клафишни комбинации при ръчно нанасяне на резултати:
ctrl+S - следи
ctrl+H - увеличен
ctrl+L - неувеличен
glabexpert/updates/updateGlabExpert.12.07.2010-094333.exe
2010-06-25 08:58:58 Ъпдейта засяга образна диагностика glabexpert/updates/updateGlabExpert.25.06.2010-085809.exe
2010-06-24 17:57:03 Ъпдейта засяга образна диагностика glabexpert/updates/updateGlabExpert.24.06.2010-175629.exe
2010-05-31 09:46:08 Корекции на справката процент лекари glabexpert/updates/updateGlabExpert.31.05.2010-094518.exe
2010-05-27 09:26:14 Обединяване на справка по лекар по уин с настройка в служебна glabexpert/updates/updateGlabExpert.27.05.2010-092535.exe
2010-05-21 18:12:42 Обединяване на справка по лекар по уин с настройка в служебна glabexpert/updates/updateGlabExpert.21.05.2010-181207.exe
2010-05-11 16:55:30 Добавена е проверка при генериране на XML, която филтрира част от грешките РЦЗ спрямо специалност при ОПЛ glabexpert/updates/updateGlabExpert.11.05.2010-165451.exe
2010-04-27 09:48:34 Добавена е услугата bSMS на VoiceCom. Дава възможност да се изпрати SMS при регистрация на направлението с текст: Можете да проверите резултатите от изследванията си в края на деня на адрес www.adres.com с ID: 2345345 и парола: 34534566
Активира се с поставяне на отметка bSMS, въвеждане на SID и отключване на IP-то от VoiceCom.
glabexpert/updates/updateGlabExpert.27.04.2010-094751.exe
2010-04-20 15:34:00 Проверката в нап се запазва във файл и може да се разпечатва по-късно. glabexpert/updates/updateGlabExpert.20.04.2010-153321.exe
2010-04-15 17:02:31 1. Нова справка по избран тест в модула "Резултати". Може да се избира списък от тестове и само те влизат в справката подобна на работния лист.
Може да се групира по ID или по тест.
glabexpert/updates/updateGlabExpert.15.04.2010-170157.exe
2010-04-15 09:16:36 1. Нова справка по избран тест в модула "Резултати". Може да се избира списък от тестове и само те влизат в справката подобна на работния лист.
Може да се групира по ID или по тест.
glabexpert/updates/updateGlabExpert.15.04.2010-091556.exe
2010-04-13 11:22:04 Печат на буфера с филтър по апарат. Микробиология излиза на отделна бланка автоматично при вариант 3. При липса на антибиограма не се отпечатва и таблицата. glabexpert/updates/updateGlabExpert.13.04.2010-112130.exe
2010-04-12 10:38:14 Вариант 3 за микробиология. Включва се от служ. информация, но изисква и ъпдейт на сайта. glabexpert/updates/updateGlabExpert.12.04.2010-103730.exe
2010-04-01 10:23:03 Филтър по регистратор на регистратура.
Корекции по справка по регистатор - дължи.
Възможност за процент отстъпка за платени изследвания.
glabexpert/updates/updateGlabExpert.01.04.2010-102236.exe
2010-04-01 09:52:24 Филтър по регистратор на регистратура.
Корекции по справка по регистатор - дължи.
Възможност за процент отстъпка за платени изследвания.
glabexpert/updates/updateGlabExpert.01.04.2010-095138.exe
2010-03-30 17:14:13 Корекции по Cobas C111 glabexpert/updates/updateGlabExpert.30.03.2010-171350.exe
2010-03-30 16:52:33 Корекции по Cobas C111 glabexpert/updates/updateGlabExpert.30.03.2010-165152.exe
2010-03-26 09:40:57 Interface za Cobas C111 glabexpert/updates/updateGlabExpert.26.03.2010-094025.exe
2010-03-18 15:23:37 корекция свързана с апарат Biolis24 glabexpert/updates/updateGlabExpert.18.03.2010-152303.exe
2010-03-11 16:08:23 В разпечатката на резултатите над всяка технологична група излиза надпис с името и. glabexpert/updates/updateGlabExpert.11.03.2010-160742.exe
2010-03-09 15:55:14 1. Справка "Журнал/болница" добавен филтър по схеми
2. Справка по апарат и тест
3. Система за управление на проучванията
4. Промяна на настройката "предварително валидиране"
glabexpert/updates/updateGlabExpert.09.03.2010-155441.exe
2010-02-26 13:40:33 Окончателна версия на интерфейси за комуникация с апарати Biolis и DRURI glabexpert/updates/updateGlabExpert.26.02.2010-134006.exe
2010-02-26 13:25:13 Окончателна версия на интерфейси за комуникация с апарати Biolis и DRURI glabexpert/updates/updateGlabExpert.26.02.2010-132425.exe
2010-02-23 13:02:38 Първа версия на интерфейси за комуникация с апарати Biolis и DRURI glabexpert/updates/updateGlabExpert.23.02.2010-130200.exe
2010-02-18 10:22:03 Нова версия на проверката в нап.
Това са:
- нов атрибут CalcDate - указва датата на изчисляване на здравния статус (съответства на датата 'Здравен статус към:' от сайта )
- нова стойност за статус - 6 - указва прекратена регистрация. В този случай датата на прекратяването се връща в елемента DOD
glabexpert/updates/updateGlabExpert.18.02.2010-102119.exe
2010-02-17 11:17:27 1. Опция за прецизни реф.ст. по възраст и състояние
2. При запис на изпращащ лекар в проверката за дублаж е вкл. и специалността.
glabexpert/updates/updateGlabExpert.17.02.2010-111650.exe
2010-02-15 11:15:39 Mail server-a през http може да се достъпва на порт различен от 80 - настройка в администратор->база данни. glabexpert/updates/updateGlabExpert.15.02.2010-111504.exe
2010-02-11 16:25:14 Промяна при баркод за получаване на резултат през интернет. glabexpert/updates/updateGlabExpert.11.02.2010-162435.exe
2010-02-10 17:56:19 Проверката в НАП - подобрения glabexpert/updates/updateGlabExpert.10.02.2010-175550.exe
2010-02-08 12:52:49 Спецификация/отчет е без ЕГН на изпълнителя. glabexpert/updates/updateGlabExpert.08.02.2010-125212.exe
2010-02-02 17:37:16 Корекции при валидиране на резултат. glabexpert/updates/updateGlabExpert.02.02.2010-173646.exe
2010-01-29 16:03:00 В актуализацията: нова проверка на здравноосигурителен статус-НАП.
За да получите достъп до услугата трябва да подадете молба с вашето рцз в РЗОК!
Молбата можете да изтеглите от:
http://www.nhif.bg/downloads/dog_partners.zip
glabexpert/updates/updateGlabExpert.29.01.2010-160224.exe
2010-01-29 14:40:17 В актуализацията: нова проверка на здравноосигурителен статус-НАП.
За да получите достъп до услугата трябва да подадете молба с вашето рцз в РЗОК!
Молбата можете да изтеглите от:
http://www.nhif.bg/downloads/dog_partners.zip
glabexpert/updates/updateGlabExpert.29.01.2010-143944.exe
2010-01-25 10:41:08 1. За да ползвате услугата проверка на здравно-осигурителен статус до края на януари трябва да подадете молба до РЗОК. Молбата можете да изтеглите от:
http://www.nhif.bg/downloads/dog_partners.zip

2. Спецификациите са актуализирани във формат НРД 2010
glabexpert/updates/updateGlabExpert.25.01.2010-104034.exe
2010-01-21 09:54:13 Актуализацията засяга работата с апарати: Axsym, Elecsys2010, CombiScan, BS300 glabexpert/updates/updateGlabExpert.21.01.2010-095334.exe
2010-01-14 16:05:21 Програмиран интерфейс за MedonicBM800
glabexpert/updates/updateGlabExpert.14.01.2010-160444.exe
2010-01-14 09:34:30 Програмиран интерфейс за MedonicBM800
glabexpert/updates/updateGlabExpert.14.01.2010-093344.exe
2010-01-12 10:34:41 1. Справка за РЦЗ
2. Корекции по Elecsys2010
3. Корекции по справка оборот
glabexpert/updates/updateGlabExpert.12.01.2010-103405.exe
2010-01-11 14:06:10 За да ползвате услугата проверка на здравно-осигурителен статус до края на февруари трябва да подадете молба до РЗОК. Молбата можете да изтеглите от:
http://www.nhif.bg/downloads/dog_partners.zip

1. Справка за РЦЗ
2. Корекции по Elecsys2010
glabexpert/updates/updateGlabExpert.11.01.2010-140532.exe
2009-12-15 17:43:57 1. ДАТА на разпечатката от НОИ за деня
2. Принт на списъка от филиали
glabexpert/updates/updateGlabExpert.15.12.2009-174324.exe
2009-12-10 09:31:48 При валидиране закръгля до настроеният знак за всеки тест.
Справка по гр. продукти за болнична помощ.
glabexpert/updates/updateGlabExpert.10.12.2009-093109.exe
2009-12-08 16:44:01 1. Добавена е справка по артикул
2. Забрана за редактиране важи само за НЗОК
glabexpert/updates/updateGlabExpert.08.12.2009-164332.exe
2009-12-08 10:57:56 1. Добавена е справка по артикул
2. Забрана за редактиране важи само за НЗОК
glabexpert/updates/updateGlabExpert.08.12.2009-105717.exe
2009-11-26 13:52:14 Промени за Ciba Shimadzu glabexpert/updates/updateGlabExpert.26.11.2009-135142.exe
2009-11-23 12:08:56 Добавена комуникация със SysmexXT1800.
Корекции по процедурата за CibaShimatzu
glabexpert/updates/updateGlabExpert.23.11.2009-120836.exe
2009-11-23 11:46:37 Добавена комуникация със SysmexXT1800.
Корекции по процедурата за CibaShimatzu
glabexpert/updates/updateGlabExpert.23.11.2009-114602.exe
2009-11-20 11:59:43 Върната е възможността да се избира зъболекар за изпълнител на рентгенови изследвания.
В справка оборот по филиали е скрита колоната бр. направления.
glabexpert/updates/updateGlabExpert.20.11.2009-115907.exe
2009-11-17 13:45:46 1. В служебна информация се настройват таксите за микробиология, кл. лаб и платени. По НЗОК такса се добавя автоматично еднократно за пациент за деня. Със съответни цени за микробиология и кл. лаб. Ако лабораторията не сика да се добавят автоматично тогава на таксите се пишат цени = 0.
2. Бутонът "Проверка в НОИ" за период е копиран на регистратура в таба "Други". Целта е да може да се забрани достъпа до отчети, до проверката да е достъпна за регистраторите.
3. Корекции по справка "оборот по филиал".
4. При забрана за редакция до определен период важи само за направления по НЗОК.
5. Корекции по функцията при избор на изпращащ лекар ако е с две рцз-та да предупреждава винаги.
6. На разпечатката на резултата са уголемени полетата за име на пациента.
7. Оправено е сортирането по номер на журнала при чекване на съответната отметка в регистратура.
8. Справка "Отчет по лекари" за НЗОК е добавена възможност за се филтрира по пакет ако се постави отметката "По пакет" и се избере желания пакет.
glabexpert/updates/updateGlabExpert.17.11.2009-134503.exe
2009-11-17 11:45:51 1. В служебна информация се настройват таксите за микробиология, кл. лаб и платени. По НЗОК такса се добавя автоматично еднократно за пациент за деня. Със съответни цени за микробиология и кл. лаб. Ако лабораторията не сика да се добавят автоматично тогава на таксите се пишат цени = 0.
2. Бутонът "Проверка в НОИ" за период е копиран на регистратура в таба "Други". Целта е да може да се забрани достъпа до отчети, до проверката да е достъпна за регистраторите.
3. Корекции по справка "оборот по филиал".
4. При забрана за редакция до определен период важи само за направления по НЗОК.
5. Корекции по функцията при избор на изпращащ лекар ако е с две рцз-та да предупреждава винаги.
6. На разпечатката на резултата са уголемени полетата за име на пациента.
7. Оправено е сортирането по номер на журнала при чекване на съответната отметка в регистратура.
8. Справка "Отчет по лекари" за НЗОК е добавена възможност за се филтрира по пакет ако се постави отметката "По пакет" и се избере желания пакет.
9. Оправен проблем с непоказване на рентгенологичните лекари при избор на изпълняващ и на регистратура.
glabexpert/updates/updateGlabExpert.17.11.2009-114518.exe
2009-11-16 09:50:10 123 glabexpert/updates/updateGlabExpert.16.11.2009-094942.exe
2009-10-14 17:06:54 glabexpert/updates/updateGlabExpert.14.10.2009-170625.exe
2009-10-14 16:56:01 glabexpert/updates/updateGlabExpert.14.10.2009-165518.exe
2009-10-09 12:16:33 glabexpert/updates/updateGlabExpert.09.10.2009-121554.exe
2009-10-01 16:49:01 Схема на продажба тип болница, ИЗ номер и избор на болнично отделение. glabexpert/updates/updateGlabExpert.01.10.2009 г.-164828.exe
2009-09-30 14:36:02 за рамус без автоматично изпрашане на sms glabexpert/updates/updateGlabExpert.30.09.2009 г.-143529.exe
2009-08-19 09:23:33 Ако при стартиране на програмата ви дава съобщение за вирус Win32:Induc
изберете "изтрий" от антивирусната и направете този ъпдейт, за да имате работеща версия на програмата.
glabexpert/updates/updateGlabExpert.19.08.2009-092258.exe
2009-08-18 09:33:42 Такса 2 лв се добавя автоматично за НЗОК, когато лицето е над 18г.
Добавени проверки при въвеждане на филиал.
glabexpert/updates/updateGlabExpert.18.08.2009-093304.exe
2009-08-06 14:49:19 Оправен проблем при натискане на бутона "Рез" в регистратура. glabexpert/updates/updateGlabExpert.06.08.2009-144846.exe
2009-08-06 11:12:33 корекция MyThic glabexpert/updates/updateGlabExpert.06.08.2009-111153.exe
2009-08-05 16:09:51 корекции MyThic glabexpert/updates/updateGlabExpert.05.08.2009-160913.exe
2009-08-03 14:37:11 korekcia glabexpert/updates/updateGlabExpert.03.08.2009-143636.exe
2009-07-24 17:11:41 корекции по QC модула. glabexpert/updates/updateGlabExpert.24.07.2009-171108.exe
2009-07-17 15:17:19 корекции при попълването на чужденци от ЕС glabexpert/updates/updateGlabExpert.17.07.2009-151643.exe
2009-07-16 15:44:25 Възможност да се маркират направления с чек "кредитно", след което може да се създаде кредитно известие с бутона спецификация и отметка "кредитно".
Добавен е алтернативен начин за избиране на изпращащ лекар с цел да няма кредитни за разминаване на УИН и РЦЗ. Всужебна се постявя отметката ръчно въвеждане на УИН и РЦЗ. При това положение при въвеждане на МДД изпращащ лекар се избира, като се преписват от направлението УИН, РЦЗ и специалност и чак след това се изпълнява търсенето. Така разминаването с невалидни УИН РЦЗ се свежда до минимум.
glabexpert/updates/updateGlabExpert.16.07.2009-154353.exe
2009-07-14 11:04:55 Корекции по процедурите на Архитекта glabexpert/updates/updateGlabExpert.14.07.2009-110424.exe
2009-07-09 17:20:52 Възможност да се записват пациенти от ЕС. glabexpert/updates/updateGlabExpert.09.07.2009-172019.exe
2009-07-02 16:09:11 Програмиран интерфейс за Architect glabexpert/updates/updateGlabExpert.02.07.2009-160839.exe
2009-07-02 09:17:23 Корекции по справка "оборот". glabexpert/updates/updateGlabExpert.02.07.2009-091637.exe
2009-07-01 16:11:04 корекции по проверката за дублиращо се МДД glabexpert/updates/updateGlabExpert.01.07.2009-161029.exe
2009-06-25 16:52:31 Създадена е справка оборот по филиали. В прозореца "Отчети". glabexpert/updates/updateGlabExpert.25.06.2009-165153.exe
2009-06-24 11:10:13 Добавена възможност за ръчна номерация на журнала(7-мо). glabexpert/updates/updateGlabExpert.24.06.2009-110943.exe
2009-06-22 17:38:28 - Създадена е възможност да се настройват критични стойности несъвместими с живота за всеки тест. Ако дойде стойност извън тези стойности резултата свети в червено в програмата и не се разпечатва на фиша с резултатите. Ако не са настроени критични стойности програмата не реагира на такива.
- От днес работи новия QReport
- Техологичните групи са разделени с черта във фиша с резулати
glabexpert/updates/updateGlabExpert.22.06.2009-173800.exe
2009-06-12 10:25:24 Програмиран интерфейс за SelectraE. glabexpert/updates/updateGlabExpert.12.06.2009-102446.exe
2009-06-10 15:14:04 Добавен интерфейс за BT1000/2000 и за MyThic18 glabexpert/updates/updateGlabExpert.10.06.2009-151351.exe
2009-06-03 16:56:12 Направени са следните промени:
1. Добавена е информация за филиал в работния лист.
2. Десетичен знак в QC променен на 2 след
3. Програмирано е решение на проблема с различния биологичен материал при едно ID и един апарат.
4. Прогамирано е решение за трикратния профил глюкоза - получава резултати коректно по позициите.
5. Валидирането става с натискане на бутон без отваряне на нов прозорец.
glabexpert/updates/updateGlabExpert.03.06.2009-165547.exe
2009-05-22 16:04:24 Добавен интерфейс за комуникация с Cell-Dyn 3500 glabexpert/updates/updateGlabExpert.22.05.2009-160401.exe
2009-05-19 11:55:22 - Проверка при генериране на XML дали не се дублира направление номер
за даден изпращащ лекар в годината.
- Корекции по номерацията на журнала.
- ОПЛ има право да издава всмди всички кодове при тип 8(телк/нелк).
glabexpert/updates/updateGlabExpert.19.05.2009-115456.exe
2009-05-15 10:30:42 Добавена комуникация с апарати ExpressPlus, Biosen_C glabexpert/updates/updateGlabExpert.15.05.2009-103014.exe
2009-05-11 12:03:34 Добавена е отметка "Зъболек" при въвеждане на направление.
Ако е поставена търси лекар по 9 цифров УИН, иначе по 10.
glabexpert/updates/updateGlabExpert.11.05.2009-120310.exe
2009-04-27 15:48:28 оправен проблем с шаблон за микробно число glabexpert/updates/updateGlabExpert.27.04.2009-154800.exe
2009-04-15 17:39:52 Добавена е комуникация с апарат за ПКК Celly70 glabexpert/updates/updateGlabExpert.15.04.2009-173931.exe
2009-04-07 13:59:26 Добавени са следните нови функции:
1. Спецификация и отчет в ексел
2. Справка по тест и по тест и група с филтър по филиал
3. Справка търсене по код на артикул
glabexpert/updates/updateGlabExpert.07.04.2009-135905.exe
2009-04-06 08:45:37 Добавена функция - разпечатката на резултата да излиза в ексел шаблон. glabexpert/updates/updateGlabExpert.06.04.2009-084507.exe
2009-03-31 09:44:04 Ъпдейтът не е задължителен и не е свързан с НЗОК.
Няма да има нов XML за лаборатории.
Добавена е комуникация за апарати BS120, BS130, BS200, BS220
glabexpert/updates/updateGlabExpert.31.03.2009-094338.exe
2009-03-23 14:53:44 1. Корекции по комуникацията с Hitachi717
2. Подобрения за бързото въвеждане
glabexpert/updates/updateGlabExpert.23.03.2009-145318.exe
2009-03-19 17:51:52 Корекция по комуникацията с Диагон5Д.
Резултат за микробиология - колони масово с шаблони.
На резултата инфо кой е принтирал.
Промени в модула "буфер".
glabexpert/updates/updateGlabExpert.19.03.2009-175131.exe
2009-03-18 12:13:08 Корекция по комуникацията с Диагон5Д.
Шаблони за резултат микро - количествена оценка.
За аксим NEGATIV да се конвертира в (-)negative
В резултати стойностите извън нормалните граници се оцветяват в лилаво.
glabexpert/updates/updateGlabExpert.18.03.2009-121246.exe
2009-03-16 17:46:48 отметки в служебна информация за бързо въвеждане и бързо търсене.
добавена комуникация с Diagon5D
glabexpert/updates/updateGlabExpert.16.03.2009-174624.exe
2009-02-26 14:46:57 Ъпдейтът не е задължителен!
Добавена е комуникация с Axsym и Microsed.
Първа версия на QC модул.
glabexpert/updates/updateGlabExpert.26.02.2009-144636.exe
2009-01-30 08:41:27 1. Нова спецификация и отчет според указания на НЗОК 2009
2. Разрешено през 2009 е ОПЛ да назначават: 10.08, 10.09, 10.10, 10.20, 10.03 - съответно са коригирани проверките в програмата
3. Добавена е отметка в "Служебна информация" дали да прави проверка за уин и рцз при генериране на XML.
glabexpert/updates/updateGlabExpert.30.01.2009-084102.exe
2008-12-15 09:20:28 Добавена възможност за маркиране на артикули по НЗОК като неизпълнени, при което не влизат в отчета. В обобщената справка остават като назначени, но неизпълнени. Маркирането се прави с редакция на напрвление с бутоните "ДА" и "НЕ". glabexpert/updates/updateGlabExpert.15.12.2008 г.-092001.exe
2008-12-05 10:18:07 проблем с пристигането на резултатите от Arcus(МЦ София) glabexpert/updates/updateGlabExpert.05.12.2008 г.-101741.exe
2008-11-28 17:29:20 Вижда се филиал на лекар в грида.
Апарат bs200 добавено е ограничение да не ъпдейтва резултати, които вече
имат резултат, защото изглежда лаборантите ползват едно ИД повече от веднъж.
glabexpert/updates/updateGlabExpert.28.11.2008-172855.exe
2008-11-27 16:20:28 По-бързо търси по ЕГН в регистратура.
Възможност за забрана за редакция на лекар.
Махната проверката за рцз в служебна информация.
glabexpert/updates/updateGlabExpert.27.11.2008-162002.exe
2008-11-26 15:34:53 добавя нула на резултати от Immulite, които започват с '.' glabexpert/updates/updateGlabExpert.26.11.2008-153431.exe
2008-11-21 14:49:08 оправен проблем с омазване на резултати при пускане на изследване от апарати за ПКК(BC3000, AutoCounter) glabexpert/updates/updateGlabExpert.21.11.2008-144841.exe
2008-10-31 17:01:56 1. С този ъпдейт започва да работи функцията архивиране на базата при изход от програмата(само stand alone инсталации).
2. Добавена е справка по пациент(посещения) в "Отчети", а също това се фижна в поле на регистратура, като зависи от периода и избрания изпълняващ.
3. Коригирано е сортирането по код на резултатите - сега работи във всички прозорци.
4. Справка процент вече е и по изпълняващ лекар(реагира на отметката по лекар)
glabexpert/updates/updateGlabExpert.31.10.2008-170132.exe
2008-10-31 16:03:37 С този ъпдейт започва да работи функцията архивиране на базата при изход от програмата(само stand alone инсталации).
Добавена е справка по пациент(посещения) в "Отчети", а също това се фижна в поле на регистратура, като зависи от периода и избрания изпълняващ.
Коригирано е сортирането по код на резултатите - сега работи във всички прозорци.
glabexpert/updates/updateGlabExpert.31.10.2008-160307.exe
2008-10-21 12:11:05 Добавен е тект в спецификацията:
Декларирам, че горепосочената информация отговаря на извършените дейности съгласно разпоредбите на Решение № РД – УС – 04 – 127/27.12.2007г на УС на НЗОК и Решение № РД – УС – 04 – 130/15.09.2008г на УС на НЗОК.
glabexpert/updates/updateGlabExpert.21.10.2008-121039.exe
2008-10-20 12:44:06 Правете тази актуализация само след окончателно приключен отчет за месец септември!

Качени са новите цени.
glabexpert/updates/updateGlabExpert.20.10.2008-124339.exe
2008-10-15 15:32:10 Възможност да се настройва закръгляне на резултата при пристигане от апарата
защита с годишна регистрация както медикса
да се сортира по код също и в профил
при смяна на пациента или датата да се сменя и ид-то
справка журнал по НЗОК да може да е по лекар
бутон печат само на готовите(които имат резултати)
за дкц xvii
glabexpert/updates/updateGlabExpert.15.10.2008-153149.exe
2008-10-07 15:50:36 Справка журнал вече може да работи и по лекар ако е сложена отметката.
На печат на резултата не излизат рентгенолози.
glabexpert/updates/updateGlabExpert.07.10.2008-155012.exe
2008-09-30 16:04:43 Оправен проблем с принтиране на справки по лекар(Санте)

Новите цени ще бъдат качени след приключване на отчетите
за месец септември. Можете спокойно да въвеждате дейности за м. октомври.
В момента, в който се направи ъпдейта цените на дейностите след 1.10.2008
ще се коригират със задна дата.
glabexpert/updates/updateGlabExpert.30.09.2008-160428.exe
2008-09-11 17:02:42 Добавена е бележка за вътрешна информация.
При регистриране може да се търси и по име на теста в изследвания.
glabexpert/updates/updateGlabExpert.11.09.2008 г.-170222.exe
2008-09-02 10:06:36 Адреса на разпечатката е по-голям. Бактериурия вече се избира от меню. По-голяма бележка при микробиология. glabexpert/updates/updateGlabExpert.02.09.2008 г.-100612.exe
2008-08-25 09:01:59 В служебна информация е добавен номер на договор, който се настройва еднократно и се попълва винаги в прозореца отчети. glabexpert/updates/updateGlabExpert.25.08.2008 г.-090137.exe
2008-08-19 11:21:03 Добавена е справка по техн. група, тест, лекар и схеми на продажба(ДКЦ XXV) glabexpert/updates/updateGlabExpert.19.08.2008 г.-112041.exe
2008-08-14 11:15:36 Добавена е двупосочна комуникация за Hitachi 717(Биохимия) glabexpert/updates/updateGlabExpert.14.08.2008-111512.exe
2008-08-08 15:51:51 1.Направление може да се прехвърля от един на друг изпълняващ лекар.
2. Могат да се задават по много пакети на изпълняващ лекар
3. При запис на направление вече се вижда кой е изпълняващия
4. При разпечатката на резултата са махнати излишните редове
5. Направление вече може да се разпечатва по изпращащ лекар по напр или всичко за пац.
6. Проверка за ЕГН дори когато е платено, ако е попълнено
7. МКБ вече се набира с фонетичка азбука
8. Довавено е търсене по тест и артикул в Администратор
9. При принтиране се отбелязва "отпечатано"
10. Добавениса 4 и 5 за изолирани микроорганизми и са разширени полетата
11. Шаблони за количествена оценка, а за микроскопски препарат се добавя
12. Премахната е проверката за номер на журнала
glabexpert/updates/updateGlabExpert.08.08.2008-155123.exe
2008-08-04 09:45:49 При генериране на XML-a е добавена проверка за уин, рцз и специалност glabexpert/updates/updateGlabExpert.04.08.2008-094520.exe
2008-06-27 11:09:41 При масов печат на справки по лекар пропуска тези, които са под 3 лв(Санте) glabexpert/updates/updateGlabExpert.27.06.2008-110919.exe
2008-06-05 08:00:25 В резултати търси по IDEPRUVETKA след написване на числото и натискане на ентър - за сега само за Рамус glabexpert/updates/updateGlabExpert.05.06.2008-075956.exe
2008-05-30 10:38:17 В справката "По лекар общо" е направена следната промяна: добавен е бутон "Маркирай всички", който отбелязва всички за печат. Функцията за принтиране изчаква на всеки 50 копия, за да не се препълва бъфера на принтера. Всеки принтиран се размаркира, за да не бъде принтиран поввторно. glabexpert/updates/updateGlabExpert.30.05.2008-103752.exe
2008-04-22 08:43:10 Добавяне на INDEXDATA за по-бързо търсене в направленията. Промяна при търсенето по технологична група в резултати. Справка по регистратор. В работен лист вече не излизат профилите подробно, а само по име. На лабораторния фиш се отпечатва "принтирал резултата" - само за Рамус. glabexpert/updates/updateGlabExpert.22.04.2008-084244.exe
2008-04-01 15:10:59 При запис на направление е добавена възможност за избор на болница и отделение glabexpert/updates/updateGlabExpert.01.04.2008-151039.exe
2008-03-27 15:28:20 да може да сортира по технологични групи на разпечатката за резултат - Димитрова.
Флагове Ligh na Low вече се активират чрез чек бокс в служебна информация. забележката в резултата да не излиза за 25-то.
glabexpert/updates/updateGlabExpert.27.03.2008-152800.exe
2008-03-05 09:20:08 Този ъпдейта е качен поради тестване на сайта. В него няма нищо ново и не е задължителен. glabexpert/updates/updateGlabExpert.05.03.2008-091938.exe
2008-02-29 13:55:31 няма достъп до по-старата история updateGlabExpert.29.02.2008-135504.exe