История на актуализациите на GLab

Всички предходни актуализации се съдържат в последната

Дата Час Описание на ъпдейта Изтегли
2009-02-02 11:16:19 На вниманието на потребителите на програмата!!!

От Януари 2010 г. се прекратява поддръжката на този продукт!

Молим всички потребители да ни се обадят на тел. 816 82 51 за да уговорим удобен ден и час, в който да инсталираме и обучим персонала за работа с новата програма! Прехвърлянето на информацията и обучението ще са за наша сметка.!
glab/updates/updateGlab.02.02.2009-111612.exe
2008-10-21 12:33:44 Добавен е тект в спецификацията:
Декларирам, че горепосочената информация отговаря на извършените дейности съгласно разпоредбите на Решение № РД – УС – 04 – 127/27.12.2007г на УС на НЗОК и Решение № РД – УС – 04 – 130/15.09.2008г на УС на НЗОК.
glab/updates/updateGlab.21.10.2008-123332.exe
2008-10-20 16:20:50 Нови цени, в сила от 1.10.2008.
Правете тази актуализация само след окончателно приключен отчет за септември.
glab/updates/updateGlab.20.10.2008-162042.exe
2008-09-30 17:07:38 Фактура с 10 цифри в XML. Добавят се водещи нули.
Новите цени ще бъдат качени след 15.10 след приключване на отчетите за месец 09.2008

Новите цени ще бъдат качени след приключване на отчетите
за месец септември. Можете спокойно да въвеждате дейности за м. октомври.
В момента, в който се направи ъпдейта цените на дейностите след 1.10.2008
ще се коригират със задна дата.
glab/updates/updateGlab.30.09.2008-170729.exe
2008-03-04 11:43:01 Този ъпдейта е качен поради тестване на сайта. В него няма нищо ново и не е задължителен. glab/updates/updateGlab.04.03.2008-114247.exe