Средствата, с които разполага фирма "Глобъл Систем Сълюшън" ООД са следните:


1. Квалифицирани търговци-консултанти и екип от мобилни технически консултанти, които могат да реагират на място при клента.


2. Поддръжка на отлична сервизна база и изграждане на добри логостични взаимовръзки с официалните сервизи на производителите за България.


3. Собствена търговска и складова база находяща се в гр. София.


4. Служебни автомобили подпомагащи логистиката и техническата ни поддръжка.


5. Солидни складови наличности позволяващи ни да реагираме адекватно и в срок при големи поръчки на компютърна техника.


6. Поддръжка и развитие на собствен софтуерен екип, разработващ и предлагащ нови информационни решения.


© 1998-2021 Global System Solutions Ltd.