Фирма "Глобъл Систем Сълюшън" ООД притежава следните сертификации:


ISO 9001-2015 внедрена система по качеството, одобрена и сертифицирана от престижната френска компания AFNOR International - Bulgaria.
Сертифициран партньор на НЗОК по информационното обслужване на договорните партньори.


© 1998-2021 Global System Solutions Ltd.