Медицински софтуер
Софтуер за ОПЛ и специалисти,
Софтуер за Лаборатории (ЛИС),
Софтуер за Дентални лекари,
Софтуер за Болници,
Финансови-счетоводен софтуер
за лечебни заведения


Сервиз
Ремонт на преносими и настолни компютри, принтери и периферия

Интегрирани информационни решения
Консултации и абонаметна поддръжка, доставка и инсталация
на сървърно и мрежово оборудване


© 1998-2024 Global System Solutions Ltd.