Актуализации

Global Lab ver 2.0


На вниманието на потребителите на програмата!!!

От Януари 2010 г. се прекратява поддръжката на този продукт!

Молим всички потребители да ни се обадят на тел. 816 82 51 за да уговорим удобен ден и час, в който да инсталираме и обучим персонала за работа с новата програма! Прехвърлянето на информацията и обучението ще са за наша сметка.!

Последна актуализация (01.01.1970 - 02:00, 0MB)

История на актуализациите


Инструкции за инсталация:
1. Изтеглете файла.
2. Уверете се, че програмата е изключена.
3. Стартирайте изтегления файл.
4. Натиснете бутона "Install", за да започнете инсталацията!

Вариант за дискети:
Дискета 1 - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)
Дискета 2 - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)

Допълнителни файлове:
МКБ 10 - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)
Обединяване на XML - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)
GLab в мрежа - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)
Проверка за грешки - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)
НОИ Glab - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)
Proveri.exe - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)

Global Medics


АКТУАЛИЗАЦИЯ ОПЛ
ПРОМЕНИТЕ :
Лекарствен списък 01.03.2021
Имунизация срещу COVID-19
- код на имунизацията 00 - други

Последна актуализация ОПЛ - (26.02.2021 - 08:35, 28.19MB)

История на актуализациите за ОПЛ


АКТУАЛИЗАЦИЯ СИМП
ПРОМЕНИТЕ :
Лекарствен списък 01.03.2021
Промени по справки за РЗИ

Последна актуализация СИМП - (26.02.2021 - 08:36, 76.59MB)

История на актуализациите за СИМП


Инструкции за инсталация:
1. Изтеглете файла.
2. Уверете се, че програмата е изключена.
3. Стартирайте изтегления файл.
4. Натиснете бутона "Install", за да започнете инсталацията!


Registratura.exe - (14.02.2019 - 16:09, 13.12MB)

- Добавено автоматично въвеждане на номер на касов бон и фискална памет - Направени подобрения и отстранени проблеми други проблеми

История на актуализациите


Grafik.exe - (08.11.2012 - 09:30, 2.64MB)
Допълнителни файлове:
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - (06.02.2014 - 13:08, 0.07MB)
Молба до НАП -(07.02.2014 - 09:08, 0.01MB)
Импорт на амб. листове от XML - (16.02.2015 - 09:03, 0.96MB)
Преинсталация на Firebird - (07.02.2014 - 09:32, 6.76MB)
Ръководство за работа с програмата - (08.11.2012 - 11:03, 2.73MB)
Архиватор - (08.11.2012 - 11:03, 0.74MB)
Нов архиватор - (17.02.2021 - 09:42, 0.48MB)
FP3530COM - (08.11.2012 - 11:03, 1.32MB)
Стартиране на GMedics без иконка - (07.02.2014 - 09:22, 0.22MB)
DATA - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)
NoiGM - (14.03.2019 - 09:52, 0.88MB)
QRPrint.exe(печат на Quick Report) - (14.03.2019 - 09:52, 0.88MB)
3117Driver.exe(Driver3117) - (14.03.2019 - 09:52, 0.88MB)
data.rar(data.rar) - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)


Global Lab Expert

Последна актуализация - (15.02.2021 - 11:41, 16.12MB)

ПРОМЕНИТЕ :
======= 30.04.2020 =======
Нови МКБ кодове!
В пакети по НЗОК Микробилогия и Вирусология е добавен нов код
10.64 - Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19.
Може да се изпълнява и отчита само от лаборатории сключили договор
с НЗОК за това изследване!


За проверка на осиг. статус поради промяна
в услугата на НАП от 17.02.2020. Работи с TLS 1.2.


=== Цени и кодове по НРД 2020 ===

- Нови цени и кодове на изследвания!
- Проверка при генериране на XML за отпаднали кодове на изследвания които не може да се отчетат в отчет 01.2020 - 02.14,02.16,02.20.
- В егзето на ъпдейта е добавен бутон "Актуализация нови кодове НРД 2020" чрез който можете да подмените автоматично въведените стари кодове както следва:
02.20 -> 10.63
02.14 -> 02.21 - за жени само!!!
02.14 -> 02.25 - за мъже само!!!
02.16 -> 02.26

Старите кодове са валидни кодове за БЛ.4. Може да се издават от лични лекари и лекари специалисти през януари 2020г. В ел. отчет трябва да фигурират само нови кодове. При въвеждане на талон със стари кодове в програмата трябва да се въвеждат аналогичните нови такива които ги заместват. Талон бл. 4 на който фигурира стар код може да бъде отчетен и през месец февруари 2020г., като в програмата се въведе новия му аналогичен код.

До края на месец януари е възможно да има и друг задължителен
ъпдейт тъй като в момента няма публикувано НРД 2020. След като
се публикува официално НРД 2020 е възможно да има друг ъпдейт
с нови промени!

История на актуализациитеДопълнителни файлове:
NOI.exe - (06.07.2007 - 16:29, 0.42MB)

Global Dent

Последна актуализация - (23.09.2020 - 11:21, 15.39MB)

ПРОМЕНИТЕ :
=== Нови цени 01.09.2020 ===

Актуализирайте новите цени само ако сте приключили с
всички отчети от месеците преди септември 2020!


=== НРД 2020 ===

Актуализация по НРД 2020-22:
- Автоматично актуализира цени на процедури записани след 01.01.2020.
- Премахнати са проверки за възраст при процедури 832 и 833.
- Промени по печатни документи.Допълнителни файлове:
setup.exe - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)

© 1998-2021 Global System Solutions Ltd.