Актуализации

Global Lab ver 2.0


На вниманието на потребителите на програмата!!!

От Януари 2010 г. се прекратява поддръжката на този продукт!

Молим всички потребители да ни се обадят на тел. 816 82 51 за да уговорим удобен ден и час, в който да инсталираме и обучим персонала за работа с новата програма! Прехвърлянето на информацията и обучението ще са за наша сметка.!

Последна актуализация (01.01.1970 - 02:00, 0MB)

История на актуализациите


Инструкции за инсталация:
1. Изтеглете файла.
2. Уверете се, че програмата е изключена.
3. Стартирайте изтегления файл.
4. Натиснете бутона "Install", за да започнете инсталацията!

Вариант за дискети:
Дискета 1 - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)
Дискета 2 - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)

Допълнителни файлове:
МКБ 10 - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)
Обединяване на XML - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)
GLab в мрежа - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)
Проверка за грешки - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)
НОИ Glab - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)
Proveri.exe - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)

Global Medics


АКТУАЛИЗАЦИЯ ОПЛ
ПРОМЕНИТЕ :
НОВ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК ОТ 01.12.2019г.

-Контрол при издаване на ВСД-бл.3А
-Отстранени проблеми по Наредба 39
-Промяна в имунизационното досие
-Нова имунизация в сила от 01.10.2019 – 31.12.2019г.
-Оправени други проблеми.

Последна актуализация ОПЛ - (14.10.2019 - 17:21, 18.79MB)

История на актуализациите за ОПЛ


АКТУАЛИЗАЦИЯ СИМП
ПРОМЕНИТЕ :
НОВ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК ОТ 01.12.2019г.

-Контрол при прегледи тип ВСД-бл.3А
-Отстранени проблеми по Наредба 39
- Оправени други проблеми;

Последна актуализация СИМП - (16.10.2019 - 11:02, 32.15MB)

История на актуализациите за СИМП


Инструкции за инсталация:
1. Изтеглете файла.
2. Уверете се, че програмата е изключена.
3. Стартирайте изтегления файл.
4. Натиснете бутона "Install", за да започнете инсталацията!


Registratura.exe - (14.02.2019 - 16:09, 13.12MB)

- Добавено автоматично въвеждане на номер на касов бон и фискална памет - Направени подобрения и отстранени проблеми други проблеми

История на актуализациите


Grafik.exe - (08.11.2012 - 09:30, 2.64MB)
Допълнителни файлове:
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - (06.02.2014 - 13:08, 0.07MB)
Молба до НАП -(07.02.2014 - 09:08, 0.01MB)
Импорт на амб. листове от XML - (16.02.2015 - 09:03, 0.96MB)
Преинсталация на Firebird - (07.02.2014 - 09:32, 6.76MB)
Ръководство за работа с програмата - (08.11.2012 - 11:03, 2.73MB)
Архиватор - (08.11.2012 - 11:03, 0.74MB)
Нов архиватор - (12.10.2018 - 09:29, 0.48MB)
FP3530COM - (08.11.2012 - 11:03, 1.32MB)
Стартиране на GMedics без иконка - (07.02.2014 - 09:22, 0.22MB)
DATA - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)
NoiGM - (14.03.2019 - 09:52, 0.88MB)
QRPrint.exe(печат на Quick Report) - (14.03.2019 - 09:52, 0.88MB)
3117Driver.exe(Driver3117) - (14.03.2019 - 09:52, 0.88MB)
data.rar(data.rar) - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)


Global Lab Expert

Последна актуализация - (06.06.2019 - 13:48, 13.6MB)

ПРОМЕНИТЕ :
<<< 11.01.2019 >>>

Промени по ДОГОВОР № РД-НС-01-1-2 от 27 декември 2018 г. (анекс към НРД 2018).
Добавени нови кодове на изследвания и корекции по цени!

<<< 15.01.2019 >>>
Промени по РЦЗ справки.

История на актуализациитеДопълнителни файлове:
NOI.exe - (06.07.2007 - 16:29, 0.42MB)

Global Dent

Последна актуализация - (13.11.2019 - 16:28, 15.62MB)

ПРОМЕНИТЕ :
СУПТО версия за работа с НЗОК регистрирана в НАП.
Промени:
- премахнати цените на манипулациите в групите извън НЗОКДопълнителни файлове:
setup.exe - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)

© 1998-2019 Global System Solutions Ltd.