Актуализации

Global Lab ver 2.0


На вниманието на потребителите на програмата!!!

От Януари 2010 г. се прекратява поддръжката на този продукт!

Молим всички потребители да ни се обадят на тел. 816 82 51 за да уговорим удобен ден и час, в който да инсталираме и обучим персонала за работа с новата програма! Прехвърлянето на информацията и обучението ще са за наша сметка.!

Последна актуализация (01.01.1970 - 02:00, 0MB)

История на актуализациите


Инструкции за инсталация:
1. Изтеглете файла.
2. Уверете се, че програмата е изключена.
3. Стартирайте изтегления файл.
4. Натиснете бутона "Install", за да започнете инсталацията!

Вариант за дискети:
Дискета 1 - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)
Дискета 2 - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)

Допълнителни файлове:
МКБ 10 - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)
Обединяване на XML - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)
GLab в мрежа - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)
Проверка за грешки - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)
НОИ Glab - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)
Proveri.exe - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)

Global Medics


АКТУАЛИЗАЦИЯ ОПЛ
ПРОМЕНИТЕ :
- Промени по първични документи по НРД 2018
- Промени по спецификацията
- Промени по XML-a при отчитане на рискови групи
- Нови цени
- Нов лекарствен списък от 16.05.2018
- Отстранени други проблеми

Последна актуализация ОПЛ - (21.05.2018 - 09:07, 19.72MB)

История на актуализациите за ОПЛ


АКТУАЛИЗАЦИЯ СИМП
ПРОМЕНИТЕ :
Промени по първични документи по НРД 2018
- Промени по спецификацията
- Промени по XML-a при отчитане на неосигурени бременни
- Нови цени
- Нов лекарствен списък от 16.05.2018
- Отстранени други проблеми

Последна актуализация СИМП - (21.05.2018 - 09:08, 30.35MB)

История на актуализациите за СИМП


Инструкции за инсталация:
1. Изтеглете файла.
2. Уверете се, че програмата е изключена.
3. Стартирайте изтегления файл.
4. Натиснете бутона "Install", за да започнете инсталацията!


Registratura.exe - (27.04.2018 - 11:28, 13.08MB)

- Добавено автоматично въвеждане на номер на касов бон и фискална памет - Направени подобрения и отстранени проблеми други проблеми

История на актуализациите


Grafik.exe - (08.11.2012 - 09:30, 2.64MB)




Допълнителни файлове:
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - (06.02.2014 - 13:08, 0.07MB)
Молба до НАП -(07.02.2014 - 09:08, 0.01MB)
Импорт на амб. листове от XML - (16.02.2015 - 09:03, 0.96MB)
Преинсталация на Firebird - (07.02.2014 - 09:32, 6.76MB)
Ръководство за работа с програмата - (08.11.2012 - 11:03, 2.73MB)
Архиватор - (08.11.2012 - 11:03, 0.74MB)
Нов архиватор - (09.03.2018 - 09:15, 0.48MB)
FP3530COM - (08.11.2012 - 11:03, 1.32MB)
Стартиране на GMedics без иконка - (07.02.2014 - 09:22, 0.22MB)
DATA - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)
NoiGM - (06.07.2007 - 16:29, 0.42MB)
QRPrint.exe(печат на Quick Report) - (06.07.2007 - 16:29, 0.42MB)
3117Driver.exe(Driver3117) - (06.07.2007 - 16:29, 0.42MB)
data.rar(data.rar) - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)


Global Lab Expert

Последна актуализация - (22.05.2018 - 14:48, 12.9MB)

ПРОМЕНИТЕ :
<<< 10.05.2018 >>>

Засега отпада изискването за разписване на декларация за
съгласие за обработка на лични данни от пациентите.
Може би ще има още промени!

<<< 25.04.2018 >>>

Задължителен ъпдейт!!!
Нови цени и финансови документи по НРД 2018.

Във формата за въвеждане на направление е добавен бутон
(GDPR декларация) за печат на декларация за съгласие за
обработка на лични данни.
Задължително е декларацията да бъде разписана от
пациент (родител,настойник) и да се съхранява.
Данните за приел декларацията от страна на мед. практика
и дата и час на приемане са видими в Регистратура->Пациент
->Редакция-> "GDPR (Данни за деклрация за обработване на
лични данни)".
В Админстратор- Служебна инф. е добавена отметка
"Автоматично известяване при запис на направление за липса
на декларация за обработка на лични данни" която може да бъде активирана и при запис на направление програмата ще проверява
дали за дадения пациент имате принтирана декларациа или не.
Ако нямате такава ще предлага да разпечатате на момента.
Отметката за момента не е активирана служебно, но с последващ
ъпдейт след 20.05.2018 тя ще бъде активирана служебно!!!


История на актуализациите



Допълнителни файлове:
NOI.exe - (06.07.2007 - 16:29, 0.42MB)

Global Dent

Последна актуализация - (15.05.2018 - 09:27, 12.42MB)

ПРОМЕНИТЕ :
<<< 10.05.2018 >>>

Засега отпада изискването за разписване на декларация за
съгласие за обработка на лични данни от пациентите.
Може би ще има още промени!

<<< 24.04.2018 >>>

Задължителен ъпдейт!!!
Нови цени и финансови документи по НРД 2018.
Нови промени в бл. 4 и бл. 7.
В амб. лист е добавен бутон (GDPR декларация) за печат
на декларация за съгласие за обработка на лични данни.
Задължително е декларацията да бъде разписана от
пациент (родител,настойник) и да се съхранява.
Данните за приел декларацията от страна на мед. практика
и дата и час на приемане са видими в Пациент->Редакция->
"GDPR (Данни за деклрация за обработване на лични данни)".
В "Служебна инф." е добавена отметка "Автоматично известяване
при запис на амб. лист за липса на декларация за обработка на
лични данни" която може да бъде активирана и при запис на амб.
лист програмата ще проверява дали за дадения пациент имате
принтирана декларациа или не. Ако нямате такава ще предлага
да разпечатате на момента. Отметката за момента не е активирана
служебно, но с последващ ъпдейт след 20.05.2018 тя ще бъде
активирана служебно!!!


<<< 02.04.2018 >>>

Нови първични документи по Приложение 2/НРД 2018.

Новите финансови документи и цени ще бъдат качени след
20.04.2018, като въведените дейности след 01.04.2018 ще се
актуализират автоматично към новите цени!



Допълнителни файлове:
setup.exe - (12.07.2012 - 15:12, 32.23MB)





© 1998-2018 Global System Solutions Ltd.