Актуализации

Global Lab ver 2.0


На вниманието на потребителите на програмата!!!

От Януари 2010 г. се прекратява поддръжката на този продукт!

Молим всички потребители да ни се обадят на тел. 816 82 51 за да уговорим удобен ден и час, в който да инсталираме и обучим персонала за работа с новата програма! Прехвърлянето на информацията и обучението ще са за наша сметка.!

Последна актуализация (01.01.1970 - 02:00, 0MB)

История на актуализациите


Инструкции за инсталация:
1. Изтеглете файла.
2. Уверете се, че програмата е изключена.
3. Стартирайте изтегления файл.
4. Натиснете бутона "Install", за да започнете инсталацията!

Вариант за дискети:
Дискета 1 - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)
Дискета 2 - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)

Допълнителни файлове:
МКБ 10 - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)
Обединяване на XML - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)
GLab в мрежа - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)
Проверка за грешки - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)
НОИ Glab - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)
Proveri.exe - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)

Global Medics


АКТУАЛИЗАЦИЯ ОПЛ
ПРОМЕНИТЕ :
- НРД 2023-2025
- Електронна медицинска бележка
- Лекарствен списък 16.09.2023

Последна актуализация ОПЛ - (27.09.2023 - 17:19, 28.87MB)

История на актуализациите за ОПЛ


АКТУАЛИЗАЦИЯ СИМП
ПРОМЕНИТЕ :
- НРД 2023-2025
- Електронна медицинска бележка
- Лекарствен списък 16.09.2023

Последна актуализация СИМП - (27.09.2023 - 17:17, 101.03MB)

История на актуализациите за СИМП


Инструкции за инсталация:
1. Изтеглете файла.
2. Уверете се, че програмата е изключена.
3. Стартирайте изтегления файл.
4. Натиснете бутона "Install", за да започнете инсталацията!


Registratura.exe - (14.02.2019 - 16:09, 13.12MB)

- Добавено автоматично въвеждане на номер на касов бон и фискална памет - Направени подобрения и отстранени проблеми други проблеми

История на актуализациите


Grafik.exe - (08.11.2012 - 09:30, 2.64MB)
Допълнителни файлове:
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - (06.02.2014 - 13:08, 0.07MB)
Молба до НАП -(07.02.2014 - 09:08, 0.01MB)
Импорт на амб. листове от XML - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)
Преинсталация на Firebird - (07.02.2014 - 09:32, 6.76MB)
Ръководство за работа с програмата - (08.11.2012 - 11:03, 2.73MB)
Архиватор - (08.11.2012 - 11:03, 0.74MB)
Нов архиватор - (31.10.2022 - 09:05, 0.48MB)
FP3530COM - (08.11.2012 - 11:03, 1.32MB)
Стартиране на GMedics без иконка - (07.02.2014 - 09:22, 0.22MB)
DATA - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)
NoiGM - (14.03.2019 - 09:52, 0.88MB)
QRPrint.exe(печат на Quick Report) - (14.03.2019 - 09:52, 0.88MB)
3117Driver.exe(Driver3117) - (14.03.2019 - 09:52, 0.88MB)
data.rar(data.rar) - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)


Global Lab Expert

Последна актуализация - (29.09.2023 - 11:02, 17.36MB)

ПРОМЕНИТЕ :
======= 27.09.2023 =======

Нови цени от 01.09.2023.
Актуализация на цените за направления по НЗОК след 01.09.2023.

История на актуализациитеДопълнителни файлове:
NOI.exe - (06.07.2007 - 16:29, 0.42MB)

Global Dent

Последна актуализация - (29.09.2023 - 11:47, 20.1MB)

ПРОМЕНИТЕ :
=== 28.09.2023 ===

Задължителен ъпдейт!
Нови цени от.01.09.2023.
Актуализация на цените със задна дата от 01.09.2023!

Добавени функционалности:
- Електр. медицинска бележка. Пуска се само от Амб. лист. Не може да има медицинска бележка без издаден амб. лист. "Амб. лист -> Други документи -> Медицинска бележка -> Елктронна мед. бележка" (има хелп файл във формата).
- Възможност за изпращане на извършени дейности извън пакета на НЗОК към НЗИС.
- Настройка на дейности/манипулации/процедури извън пакета на НЗОК към задължителни номенклатури на НЗИС. За да изпращате такива дейности към НЗИС те трябва да бъдат настроени към номенклатури на НЗИС за код на дейност и тип на дейност. За целта има разработен интерфейс за настройка на двете номенклатури от стартовия прозорец на програмата „Общи данни -> Манипулации“ избирате група различна от НЗОК (във формата има хелп файл как да настроите дейностите). Има справка за настроени/ненастроени дейности от всички групи различни от НЗОК.
- Изтегляне на зъбен статус от НЗИС. От амб. лист нов бутон под „Проверка в ЦДБ“ с иконка на зъб. Услугата изисква ел. подпис. Въпреки тази функционалност е препоръчително за пациенти за които имате текущ статус в програмата да работите с него. Винаги в нов амб. лист ви се зарежда този текущ статус за пациента от вашата БД. Ако все пак решите да изтеглите и заредите статус от НЗИС то е задължително да се уверите че е актуален и верен за пациента (отговорността за подадените данни към амб. лист е на дент. лекар). Възможно е при изтегляне на статус от НЗИС да ви върне статуса от последен амб. лист но без статуси от приключване на процедура C -> O.Програмата ще ви зареди статус O при зареждане на статус от БД в нов амб. лист. Ако решите да го смените с такъв от НЗИС от там ще ви върнат последния статус на пациента качен с процедура 101 и зъбът ще има статус C което може да доведе до грешки. Препоръчваме за пациенти на които водите статус да не се възползвате от изтегляне на такъв от НЗИС. Ако пациента идва за първи път при вас можете да изтеглите статус от НЗИС и да се уверите в последствие че е верен за пациента.
- Проверка за извършени процедури в НЗИС. Услугата изисква ел. подпис. Реализирана е в два варианта. При извършване на проверка от амб. лист от бутон под „Проверка в ЦДБ“ с иконка „два листа“ НЗИС връща всички налични извършени процедури за пациента по ЕГН за неопределен период назад. При извършване на проверка от „Редакция“ чрез бутон с иконка логото на НЗИС (под търсачката по „статус“ на лист) връща само процедурите качени в НЗИС за избрания амб. лист с точно определен НРН номер. Чрез втората реализация можете да проверите дали за даден лист имате качени в НЗИС всички извършени дейности в него ако имате съмнение.Допълнителни файлове:
setup.exe - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)

© 1998-2023 Global System Solutions Ltd.