Актуализации

Global Lab ver 2.0


На вниманието на потребителите на програмата!!!

От Януари 2010 г. се прекратява поддръжката на този продукт!

Молим всички потребители да ни се обадят на тел. 816 82 51 за да уговорим удобен ден и час, в който да инсталираме и обучим персонала за работа с новата програма! Прехвърлянето на информацията и обучението ще са за наша сметка.!

Последна актуализация (01.01.1970 - 02:00, 0MB)

История на актуализациите


Инструкции за инсталация:
1. Изтеглете файла.
2. Уверете се, че програмата е изключена.
3. Стартирайте изтегления файл.
4. Натиснете бутона "Install", за да започнете инсталацията!

Вариант за дискети:
Дискета 1 - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)
Дискета 2 - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)

Допълнителни файлове:
МКБ 10 - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)
Обединяване на XML - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)
GLab в мрежа - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)
Проверка за грешки - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)
НОИ Glab - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)
Proveri.exe - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)

Global Medics


АКТУАЛИЗАЦИЯ ОПЛ
ПРОМЕНИТЕ :
- Лекарствен списък 16.05.2024
- Промени по печат на бланка 1 (Амбулаторен лист)
- Промени по печат на бланка 4 (МДД)

Последна актуализация ОПЛ - (24.04.2024 - 17:04, 37.64MB)

История на актуализациите за ОПЛ


АКТУАЛИЗАЦИЯ СИМП
ПРОМЕНИТЕ :
- Лекарствен списък 16.05.2024
- ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРАКТИКИ, КОИТО ИМАТ ОБЯВЕН ГРАФИК В НЕБЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ Е ВАЖНО СЛЕДНОТО:
ОТ 01.04.2024г. В АМБУЛАТОРНИЯ ЛИСТ, В ОБЯВЕНИТЕ ЧАСОВЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОТМЕТНЕ, ЧЕ ПРЕГЛЕДА НА ПАЦИЕТА Е НЕБЛАГОПРИЯТЕН.
- Промени по печат на бланка 1 (Амбулаторен лист)
- Промени по печат на бланка 4 (МДД)

Последна актуализация СИМП - (27.05.2024 - 17:00, 106.46MB)

История на актуализациите за СИМП


Инструкции за инсталация:
1. Изтеглете файла.
2. Уверете се, че програмата е изключена.
3. Стартирайте изтегления файл.
4. Натиснете бутона "Install", за да започнете инсталацията!


Registratura.exe - (14.02.2019 - 16:09, 13.12MB)

- Добавено автоматично въвеждане на номер на касов бон и фискална памет - Направени подобрения и отстранени проблеми други проблеми

История на актуализациите


Grafik.exe - (08.11.2012 - 09:30, 2.64MB)




Допълнителни файлове:
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - (06.02.2014 - 13:08, 0.07MB)
Молба до НАП -(07.02.2014 - 09:08, 0.01MB)
Импорт на амб. листове от XML - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)
Преинсталация на Firebird - (07.02.2014 - 09:32, 6.76MB)
Ръководство за работа с програмата - (08.11.2012 - 11:03, 2.73MB)
Архиватор - (08.11.2012 - 11:03, 0.74MB)
Нов архиватор - (31.10.2022 - 09:05, 0.48MB)
FP3530COM - (08.11.2012 - 11:03, 1.32MB)
Стартиране на GMedics без иконка - (07.02.2014 - 09:22, 0.22MB)
DATA - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)
NoiGM - (14.03.2019 - 09:52, 0.88MB)
QRPrint.exe(печат на Quick Report) - (14.03.2019 - 09:52, 0.88MB)
3117Driver.exe(Driver3117) - (14.03.2019 - 09:52, 0.88MB)
data.rar(data.rar) - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)


Global Lab Expert

Последна актуализация - (21.05.2024 - 09:21, 17.47MB)

ПРОМЕНИТЕ :
=== 21.05.2024 ===

Версия 9.5.1

- Отстранен проблем с избиване на грешка при някои компютри с Windows 11.
- Добавена е възможност за логване в програмата със създадени в GAdmin потребител и парола.
- Добавени нови процедури за Alinity_ci_VI и Alinity_ci_VII.
- Промени по всички налични процедури за Alinity_ci, седем на брой.
- Добавена нова процедура за EasyBloodGas_ASTM_II.
- Добавен нов апарат Н100.

История на актуализациите



Допълнителни файлове:
NOI.exe - (06.07.2007 - 16:29, 0.42MB)

Global Dent

Последна актуализация - (28.05.2024 - 10:17, 21.26MB)

ПРОМЕНИТЕ :
=== 28.05.2024 ===

Версия: 9.5.1

- Нов списък на населени места с неблаг. условия на работа.
- Възможност за използване на функционалност „Мои диагнози“ в ел. медицинска бележка. При прехвърлени валидни диагнози от МКБ 10 в „Мои диагнози“ може да се използват за код на диагноза в медицинска бележка.



Допълнителни файлове:
setup.exe - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)





© 1998-2024 Global System Solutions Ltd.