Актуализации

Global Lab ver 2.0


На вниманието на потребителите на програмата!!!

От Януари 2010 г. се прекратява поддръжката на този продукт!

Молим всички потребители да ни се обадят на тел. 816 82 51 за да уговорим удобен ден и час, в който да инсталираме и обучим персонала за работа с новата програма! Прехвърлянето на информацията и обучението ще са за наша сметка.!

Последна актуализация (01.01.1970 - 02:00, 0MB)

История на актуализациите


Инструкции за инсталация:
1. Изтеглете файла.
2. Уверете се, че програмата е изключена.
3. Стартирайте изтегления файл.
4. Натиснете бутона "Install", за да започнете инсталацията!

Вариант за дискети:
Дискета 1 - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)
Дискета 2 - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)

Допълнителни файлове:
МКБ 10 - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)
Обединяване на XML - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)
GLab в мрежа - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)
Проверка за грешки - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)
НОИ Glab - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)
Proveri.exe - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)

Global Medics


АКТУАЛИЗАЦИЯ ОПЛ
ПРОМЕНИТЕ :
НОВ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК ОТ 01.01.2018

- Оправени РЦЗ справки;
- Оправени други проблеми;

Последна актуализация ОПЛ - (12.01.2018 - 11:35, 19.7MB)

История на актуализациите за ОПЛ


АКТУАЛИЗАЦИЯ СИМП
ПРОМЕНИТЕ :
НОВ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК ОТ 01.01.2018

- Оправени РЦЗ справки;
- Оправени други проблеми;

Последна актуализация СИМП - (12.01.2018 - 11:39, 21.72MB)

История на актуализациите за СИМП


Инструкции за инсталация:
1. Изтеглете файла.
2. Уверете се, че програмата е изключена.
3. Стартирайте изтегления файл.
4. Натиснете бутона "Install", за да започнете инсталацията!


Registratura.exe - (04.01.2018 - 10:32, 12.85MB)

Оправени проблеми

История на актуализациите


Grafik.exe - (08.11.2012 - 09:30, 2.64MB)
Допълнителни файлове:
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - (06.02.2014 - 13:08, 0.07MB)
Молба до НАП -(07.02.2014 - 09:08, 0.01MB)
Импорт на амб. листове от XML - (16.02.2015 - 09:03, 0.96MB)
Преинсталация на Firebird - (07.02.2014 - 09:32, 6.76MB)
Ръководство за работа с програмата - (08.11.2012 - 11:03, 2.73MB)
Архиватор - (08.11.2012 - 11:03, 0.74MB)
Нов архиватор - (08.11.2012 - 11:00, 0.48MB)
FP3530COM - (08.11.2012 - 11:03, 1.32MB)
Стартиране на GMedics без иконка - (07.02.2014 - 09:22, 0.22MB)
DATA - (26.02.2014 - 10:51, 4.35MB)
NoiGM - (06.07.2007 - 16:29, 0.42MB)
QRPrint.exe(печат на Quick Report) - (06.07.2007 - 16:29, 0.42MB)
3117Driver.exe(Driver3117) - (06.07.2007 - 16:29, 0.42MB)
data.rar(data.rar) - (09.12.2013 - 14:23, 16.75MB)


Global Lab Expert

Последна актуализация - (11.01.2018 - 11:19, 12.9MB)

ПРОМЕНИТЕ :
=== 14.09.2017 ===
Препоръчителен ъпдейт!


История на актуализациитеДопълнителни файлове:
NOI.exe - (06.07.2007 - 16:29, 0.42MB)

Global Dent

Последна актуализация - (13.12.2017 - 16:05, 11.88MB)

ПРОМЕНИТЕ :
=== 16.10.2016 ===
Промени в мед. бележка. При печат от Амб. лист в полето
диагноза се добавят номер и дата на амб. лист а при данните
на лекар се добавя ЛПК.

=== 25.04.2017 ===
Задължителен ъпдейт!
- Нови финансови документи (Спецификации/ Отчети).
- Промени в имената за някои манипулации.
- Промени в номенклатури (неблагопр. райони, кл. пътеки,
код на специалности).
- Нов код на държава за чужди граждани (Черна гора).Допълнителни файлове:
setup.exe - (12.07.2012 - 15:12, 32.23MB)

© 1998-2018 Global System Solutions Ltd.