Актуализации

Global Lab ver 2.0


На вниманието на потребителите на програмата!!!

От Януари 2010 г. се прекратява поддръжката на този продукт!

Молим всички потребители да ни се обадят на тел. 816 82 51 за да уговорим удобен ден и час, в който да инсталираме и обучим персонала за работа с новата програма! Прехвърлянето на информацията и обучението ще са за наша сметка.!

Последна актуализация (01.01.1970 - 02:00, 0MB)

История на актуализациите


Инструкции за инсталация:
1. Изтеглете файла.
2. Уверете се, че програмата е изключена.
3. Стартирайте изтегления файл.
4. Натиснете бутона "Install", за да започнете инсталацията!

Вариант за дискети:
Дискета 1 - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)
Дискета 2 - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)

Допълнителни файлове:
МКБ 10 - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)
Обединяване на XML - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)
GLab в мрежа - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)
Проверка за грешки - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)
НОИ Glab - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)
Proveri.exe - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)

Global Medics


АКТУАЛИЗАЦИЯ ОПЛ
ПРОМЕНИТЕ :
- Автоматично изпращане към ПИС на отчет касови бележки

Последна актуализация ОПЛ - (02.03.2018 - 09:39, 19.68MB)

История на актуализациите за ОПЛ


АКТУАЛИЗАЦИЯ СИМП
ПРОМЕНИТЕ :
- Автоматично изпращане към ПИС на отчет касови бележки

Последна актуализация СИМП - (02.03.2018 - 09:38, 21.7MB)

История на актуализациите за СИМП


Инструкции за инсталация:
1. Изтеглете файла.
2. Уверете се, че програмата е изключена.
3. Стартирайте изтегления файл.
4. Натиснете бутона "Install", за да започнете инсталацията!


Registratura.exe - (27.02.2018 - 16:52, 13.01MB)

- Добавено автоматично въвеждане на номер на касов бон и фискална памет - Направени подобрения и отстранени проблеми други проблеми

История на актуализациите


Grafik.exe - (08.11.2012 - 09:30, 2.64MB)
Допълнителни файлове:
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - (06.02.2014 - 13:08, 0.07MB)
Молба до НАП -(07.02.2014 - 09:08, 0.01MB)
Импорт на амб. листове от XML - (16.02.2015 - 09:03, 0.96MB)
Преинсталация на Firebird - (07.02.2014 - 09:32, 6.76MB)
Ръководство за работа с програмата - (08.11.2012 - 11:03, 2.73MB)
Архиватор - (08.11.2012 - 11:03, 0.74MB)
Нов архиватор - (09.03.2018 - 09:15, 0.48MB)
FP3530COM - (08.11.2012 - 11:03, 1.32MB)
Стартиране на GMedics без иконка - (07.02.2014 - 09:22, 0.22MB)
DATA - (26.02.2014 - 10:51, 4.35MB)
NoiGM - (06.07.2007 - 16:29, 0.42MB)
QRPrint.exe(печат на Quick Report) - (06.07.2007 - 16:29, 0.42MB)
3117Driver.exe(Driver3117) - (06.07.2007 - 16:29, 0.42MB)
data.rar(data.rar) - (09.12.2013 - 14:23, 16.75MB)


Global Lab Expert

Последна актуализация - (07.03.2018 - 16:45, 12.89MB)

ПРОМЕНИТЕ :
<<< 22.02.2018 >>>
Нов отчет за потребителски такси от 1 лв. според изискванията на указание за отчитането им издадено от НЗОК. Отчета се генерира в PDF файл и се качва в ПИС!


История на актуализациитеДопълнителни файлове:
NOI.exe - (06.07.2007 - 16:29, 0.42MB)

Global Dent

Последна актуализация - (08.03.2018 - 16:52, 11.91MB)

ПРОМЕНИТЕ :
<<< 22.02.2018 >>>
Нов отчет за потребителски такси от 1 лв. според изискванията на указание за отчитането им издадено от НЗОК. Отчета се генерира в PDF файл и се качва в ПИС!
Добавена е функционалност за създаване на дебитен отчет.

<<< 25.01.2018 >>>
Добавени функционалности
Добавяне на номер на фискална памет за касов апарат в "Служ. информация"
Номерът ще се зарежда автоматично във всеки нов амб. лист за потр. такса от 1 лв.
Във всеки нов амб. лист с потр. такса от 1 лв. трябва да бъде въведена и
номер на касова бележка.
На базата на така въведените данни може да се създаде отчет за касови
бележки за преминали пациенти заплатили такса от 1 лв.
Отчет се генерира от "Отчети- Очет Касов бон 1лв.- Ген. Очет".
Добавена е функционалност за създаване на дебитна спецификация.
Добавена е функционалност за създаване на Опис за лица от ЕС в ПДФ
и автоматичното му изпращане през модул ПИС.Допълнителни файлове:
setup.exe - (12.07.2012 - 15:12, 32.23MB)

© 1998-2018 Global System Solutions Ltd.